Interview met Michiel van Campen op SportKnowhowXL

Posted on Posted in Uncategorized
Foto Michiel van Campen

Naar aanleiding van het persbericht heeft SportKnowhowXL een interview gehouden met voorzitter Michiel van Campen van Branchevereniging Spelen & Bewegen: Oproep tot meer speel- en beweegvoorzieningen in nieuwe woonwijken door: Leon Janssen Lok | 5 november 2020 “Speelruimte mag geen sluitpost zijn bij de bouw van nieuwe woonwijken.” Michiel van Campen, voorzitter van de branchevereniging Spelen […]

Oproep aan colleges van B&W: blijf investeren en haal projecten voor spelen naar voren

Posted on Posted in Uncategorized
logo Branchevereniging Spelen & Bewegen

Het bestuur van de branchevereniging Spelen & Bewegen vraagt alle gemeenten om projecten voor spelen en bewegen naar voren te halen. Alle colleges van B&W hebben een brief gekregen met de oproep te blijven investeren in de openbare ruimte. De brief is op 29 april aan alle Nederlandse gemeenten verstuurd. De inhoud is als volgt. […]

De Omgevingswet: kans voor beweeg- en speelruimte!

Posted on Posted in Uncategorized
Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

De Omgevingswet is een wet in voorbereiding, die allerlei wetten over de omgeving bundelt; bijvoorbeeld over natuur, luchtkwaliteit, geluidhinder, wegen en erfgoed. De Omgevingswet brengt ook een andere manier van werken met zich mee: vanuit doelen die in samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen worden vastgesteld. – Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in […]

Trends in speelplekken – artikel in AD met inbreng vanuit de branchevereniging

Posted on Posted in Nieuws, Uncategorized

In het Algemeen Dagblad van 25 augustus 2017 staat een artikel over de trends in speelplekken. Er is steeds meer diversiteit, maar wel minder plekjes “om de hoek”. En die zijn voor de allerkleinsten wél belangrijk. Voorzitter Anne Koning van de Branchevereniging Spelen en Bewegen pleit in het artikel voor het behoud van voldoende speelplekken. […]

Toestel Facebook-actie ‘Ik wil buitenspelen!’ geplaatst

Posted on Posted in Uncategorized
foto Speeltoestel actie Ik wil Buitenspelen bij basisschool De Vijf Eiken

In juni is door Boer Play een speeltoestel geplaatst bij Basisschool de Vijf Eiken in Rijen. Zij waren de winnaar van de Facebookactie ‘Ik wil buitenspelen!’ die was opgezet door de branchevereniging Spelen en Bewegen. Na door diverse omstandigheden vertraging te hebben opgelopen is het toestel er nu. De school is erg blij: “Mede namens […]

Jeugdparticipatie anno 2016

Posted on Posted in Uncategorized

In een onderzoek uit augustus 2016 naar jeugdparticipatie door het Verweij-Jonker instituut, in opdracht van VWS, heeft 32% van de Nederlandse gemeenten meegedaan. Het onderzoek ging vooral in op participatie bij de jeugdwet. Toch zitten er ook voor onze branche relevante gegevens in. Van de gemeenten in het onderzoek  geeft 66% aan dat jeugdparticipatie een […]

dagelijks sporten op school als trend

Posted on Posted in Uncategorized

Volgens een artikel van april 2016 op de website ‘Alles over sport’ lijkt zich een nieuwe trend af te tekenen in het onderwijs: kinderen dagelijks laten sporten, bijvoorbeeld aan het begin van de schooldag. Onlangs was een Schotse school hiermee in het nieuws. Maar ook dichterbij is hier sprake van; het Stanislas College in Rijswijk […]