Over ons

 

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. In het opgroeien van peuter tot volwassen persoon, vormt spelen en bewegen een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling op fysieke, motorische, creatieve, cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden. Hierin ook de overtuiging dat een kind die in zijn opvoeding én het opgroeien voldoende ruimte en uitdaging krijgt voor spelen en bewegen, ook op latere leeftijd een gezondere levensstijl heeft. Daarin ook een maatschappelijk belang. Spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt.

De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Deze branchevereniging verenigd ondernemingen die zich bezighouden met de inrichting van speel- en beweegruimte, op een publiek terrein, ofwel: openbaar toegankelijke locatie (niet in de sfeer van de particuliere huishouding). Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Het gezamenlijk belang hier wordt samengevat in ‘Voldoende ruimte en uitdaging voor Spelen & Bewegen’.


Pijlers Branchevereniging

Vanuit enkele pijlers willen we van toegevoegde waarde zijn voor onze partners als voor opdrachtgevers. Zowel als Branchevereniging als uiteindelijk ook als individueel lid. Kiezen voor leden van de Branchevereniging geeft opdrachtgevers zekerheid dat ze daarmee kwaliteit en kennis in huis halen. Dat onze leden inhoud geven aan ‘ruimte en uitdaging voor Spelen & Bewegen’.

  • Kennis delen met/Inspireren van leden en hun opdrachtgevers
  • Vormen van netwerk
  • Behartigen van (gezamenlijk) belang/lobby
  • Meerwaarde creëren (voor onze opdrachtgevers)

Vanuit ons gezamenlijk belang beschikken als vereniging en als leden over enorm veel kennis. Met deze kennis kunnen wij (de leden) elkaar helpen. Maar deze kennis kunnen we ook vanuit de branchevereniging inzetten richting onze partners en ieders opdrachtgevers. Om zo ook onze partners en opdrachtgevers te informeren over kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen als ook te inspireren om werk te maken van ‘ruimte en uitdaging voor Spelen & Bewegen’.

 

 

Werkvelden

In basis is onze doelgroep eenieder die zich bezighoudt met ‘ruimte voor Spelen & Bewegen’. De ruimte waarbij men maken krijgt met Warenwetsbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). Iedere inrichting van speel- en beweegruimte, op een publiek terrein, ofwel: openbaar toegankelijke locatie (enkel de sfeer van de particuliere huishouding is hierin uitgezonderd). Daarmee een brede scope. Deze verdelen wij in een viertal werkvelden:

  • Kinderopvang
  • Onderwijs
  • Overheden (Openbare ruimte)
  • Recreatie