Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

De Omgevingswet: kans voor beweeg- en speelruimte!

Posted on Posted in Uncategorized

De Omgevingswet is een wet in voorbereiding, die allerlei wetten over de omgeving bundelt; bijvoorbeeld over natuur, luchtkwaliteit, geluidhinder, wegen en erfgoed. De Omgevingswet brengt ook een andere manier van werken met zich mee: vanuit doelen die in samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen worden vastgesteld.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 2 (2018)  van het magazine BuitenSpelen –

Participatie speelt een grote rol. De doelen worden vastgesteld in overleg, vooraf, met burgers,  bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik verwacht, dat alle pas gekozen gemeenteraden er binnen hun raadstermijn mee aan de slag zullen gaan.

Het doel van de Omgevingswet is een gezonde leefomgeving. Daar hoort natuurlijk een buitenruimte bij, die geschikt is voor bewegen, voor spelen en voor ontmoeten. En dat voor jong en oud.

Want een gezonde omgeving begint met goede fiets- en looproutes. Voldoende brede fietspaden en stoepen, veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen en goede straatverlichting. Dat bevordert wandelen en fietsen en dat kinderen zelfstandig naar buiten kunnen. Natuurlijk is ook ruimte voor spelen en ontmoeten van belang, voor mensen met en zonder beperkingen, voor kinderen en tieners, en ook voor volwassenen, waaronder ouderen.

Het proces begint in de meeste gemeenten niet met de genoemde, concrete maatregelen, maar met het maken van een omgevingsvisie – dat is een verplichting in de Omgevingswet. Zo’n visieproces is best een praatcircus: weinig concreet, met veel moeilijke woorden. Met als uitkomst nog niet meer dan een beleidsstuk op papier… Niets voor een man of vrouw van de praktijk? Juist wel! Die zijn hard nodig in zo ’n proces.

Houdt u juist van tastbare, concrete zaken? En wilt u een goede openbare ruimte voor spelen en bewegen? Dan roep ik juist u op om een bijdrage te leveren aan die omgevingsvisie. En om heel concrete wensen en voorbeelden te noemen. Of u nu ambtenaar bent, of op een andere wijze bezig bent met speelplekken.

Want wat in de omgevingsvisie is vastgesteld, heeft tastbare gevolgen voor de openbare ruimte. De visie moet kloppen met de concrete uitvoering die je voor ogen hebt. Zonder een goede visie is het moeilijker werken aan een gezonde leefomgeving. Eén met goede loop- en  fietsroutes, functionerende ontmoetingsplekken en ruimte die kinderen stimuleert lekker lang buiten te spelen.

Wilt u van u laten horen? Wij hebben een voorbeeldboodschap voor de gemeente op onze site geplaatst, die u zo mag gebruiken. En wijs gerust ook op de goede suggesties van andere organisaties, zoals in het GGD-document ‘Van normen naar waarden’. Daarin staan heel concrete maatregelen onder het kopje ‘Voor iedereen zijn er – dichtbij en toegankelijk – aantrekkelijke plekken’.  En zoals de ‘Beweegvriendelijke omgeving scan (BVO-scan)’ van kenniscentrum Sport. Dit is een gratis te gebruiken scan, die je kunt invullen tijdens een ronde door de wijk met gemeenteambtenaren en burgers samen.

Dus mail, schrijf en spreek met de gemeente over de omgevingsvisie. Dat biedt kansen op een goede beweeg- en speelruimte!

Op de foto: Anne Koning. Fotograaf: René Zoetemelk.