Bestuur

Het bestuur van branchevereniging Spelen & Bewegen bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier bestuursleden uit de branche die op vrijwillige basis een aantal portefeuilles beheren. Het bestuur komt in ongeveer vier bestuursvergaderingen per jaar bij elkaar en houdt per jaar twee Algemene Ledenvergaderingen. Bij bestuurswisselingen stellen de leden tijdens een ALV de nieuwe bestuursleden vast.

 

Foto Michiel van Campen

Michiel van Campen
Onafhankelijk voorzitter 

 

 

 

Kinderen zijn onze toekomst. Spelen en bewegen zijn essentieel zijn om onze kinderen goed voor te bereiden op hun volwassen leven en daarmee op hun toekomst, en daarmee op de toekomst van de maatschappij. Het houdt je gezond, je leert ervan en het draagt bij aan je sociale vorming: Kortom: Buitenspelen is leuk én onmisbaar voor kinderen, en het beste wat je als kind kunt doen.
Vanuit deze maatschappelijke overtuiging zet ik me met volle overtuiging in om hier aandacht voor te blijven vragen.

 

Simon Bos_BTL

Simon Bos
directeur idverde
portefeuille Financiën en Kennis & Innovatie

 

 

Het belang van spelen en bewegen voor jonge kinderen is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling die het kind doormaakt en vormt voor de rest van zijn/haar leven. De waarde hiervan voor de maatschappij stimuleert mij om dit voortdurend onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en opdrachtgevers zodat er meer plek komt voor kinderen om meer, langer en leuker buiten kunnen spelen.

 

Willem Butz pasfoto

Willem Butz
directeur BOERplay
portefeuille Samenwerking

 

 

Kinderen zijn de toekomst. En daarom is het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen. Dit doen ze vooral door veel te bewegen en te spelen. Kinderen hebben ruimte nodig, vooral buiten, waar ze hun eigen spel kunnen maken. Een aantrekkelijke en uitdagende buitenruimte met voldoende mogelijkheden om te doen waar ze in hun ontwikkeling aan toe zijn en waar letterlijk ruimte is om hun eigen gang te gaan. Door samen te werken creëren we het beste resultaat.

 

Eelco Koppelaar portret

Eelco Koppelaar
eigenaar Eelco Koppelaar – specialist in speelruimte
portefeuille Communicatie

 

 

Vanuit het ontwerpbureau zeten wij ons in voor ‘het spelende kind’. We horen en zien we wat er in de branche speelt, al zijn dat te weinig de kinderen zelf. Alleen mijn stem als ontwerper heeft weinig bereik. Als bestuurslid zet ik mij daarom graag in voor de branchevereniging waarin we samen meer kunnen bereiken. In een veranderende maatschappij is het belangrijk om de meerwaarde voor buiten Spelen en Bewegen onder de aandacht te blijven brengen.

 

Foto: ABOS_Dick van Rooij

Dick van Rooij
directeur ABOS
portefeuille Veiligheid

 

 

Een veilig toestel is de basis voor iedere speelplek. Het is belangrijk dat een kind in een speelplek uitdaging vindt, maar ook de grenzen van zijn of haar eigen mogelijkheden ontdekt. Gevaren die een kind daarbij niet in beeld heeft moeten wij als volwassenen zoveel als mogelijk beperken zonder dat daarbij het “spannende” van een speeltoestel verloren gaat. Als lid van het bestuur zet ik mij daarom ook dagelijks in om elke speelplek een veilige speelplek te maken waarbij we trachten een mooie balans te vinden tussen uitdaging, spanning, grensverlegging maar bovenal een veilige speelplek.

 

Pauline foto voor website vierkantPauline Dougle
Secretariaat

 

 

 

Met plezier ondersteun ik het bestuur, want de passie van bestuur en leden voor spelen en bewegen is aanstekelijk! Buiten bewegen is goed voor iedereen, dat wist ik al. Maar hoe belangrijk spelen is opgroeiende kinderen; dat ben ik mij pas dankzij de branchevereniging bewust! Spelen legt de basis voor werkelijk alles wat een kind kan leren. Spelen is de basis van gezond opgroeien; geestelijk en lichamelijk, sociaal en emotioneel. Ik draag er graag aan bij dit breder bekend te maken (communicatie). En verder draag ik een steentje bij in de uitvoering (secretariaat). Voor méér buiten spelen en bewegen!