Jeugdparticipatie anno 2016

Posted on Posted in Uncategorized

In een onderzoek uit augustus 2016 naar jeugdparticipatie door het Verweij-Jonker instituut, in opdracht van VWS, heeft 32% van de Nederlandse gemeenten meegedaan. Het onderzoek ging vooral in op participatie bij de jeugdwet. Toch zitten er ook voor onze branche relevante gegevens in.

Van de gemeenten in het onderzoek  geeft 66% aan dat jeugdparticipatie een beleidsdoel is. Dat was in 2009 nog 95% (p11). Verder blijkt (pagina 16/17) dat jeugdparticipatie bij zaken als speelplekken (thema vrijetijdsbesteding) het meeste genoemd wordt (14% van de gemeenten).

staat-jeugdparticipatie-nederland-20161