logo Branchevereniging Spelen & Bewegen

Oproep aan colleges van B&W: blijf investeren en haal projecten voor spelen naar voren

Posted on Posted in Uncategorized

Het bestuur van de branchevereniging Spelen & Bewegen vraagt alle gemeenten om projecten voor spelen en bewegen naar voren te halen. Alle colleges van B&W hebben een brief gekregen met de oproep te blijven investeren in de openbare ruimte. De brief is op 29 april aan alle Nederlandse gemeenten verstuurd. De inhoud is als volgt.

Betreft: oproep om te blijven investeren in de openbare ruimte

Geacht college,

Wij roepen u op om de projecten in de openbare ruimte ten aanzien van spelen & bewegen door te laten gaan en waar mogelijk werk naar voren te halen. Diverse gemeentes hebben projecten die op korte termijn gepland stonden al naar voren gehaald. Ook uw gemeente heeft dit mogelijk al gedaan. We zijn u daar erkentelijk voor. Wellicht kunt u binnen uw gemeente met een speciale projectgroep in samenspraak met leveranciers in kaart brengen welke projecten er nog meer kunnen worden opgepakt.

Door de beperkingen die zijn opgelegd door de overheid zijn uw bewoners meer aangewezen op de openbare ruimte om te bewegen en te sporten. In deze periode is sporten en bewegen extra belangrijk, omdat het essentieel is dat mensen ook op die manier aan hun gezondheid blijven werken. Wij juichen de verruiming voor kinderen en jongeren toe. Door juist te investeren in kleinere sportfaciliteiten, zoals trimtrails, fitnesspleinen, calisthenics, beweegtuinen en dergelijke in buurt en wijk creëert u een meer duurzame samenleving en komt u ook de ouderen tegemoet in hun beweegbehoeftes.

U helpt hiermee niet alleen de sector spelen & bewegen, maar ook uw gemeente. Veel werk zal een snellere doorlooptijd kennen, aangezien het veel rustiger is op straat. Dit impliceert dus minder verstoring, minder hinder en overlast. Met de doorloop van projecten helpt u onze leden om hun orderportefeuille ook voor de langere termijn gevuld te houden. Uiteindelijk nog steeds de beste steun die een ondernemer kan ontvangen.

We zijn de overheid erkentelijk voor het hanteren van een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Hierdoor zijn wij weer in staat om ook onze leveranciers binnen 30 dagen te betalen en houden we de hele keten gezond.

Hoogachtend,

Branchevereniging Spelen & Bewegen

Willem Butz,
Bestuurslid