Lid worden

De Branchevereniging Spelen en Bewegen ondersteunt leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. Verder is de branchevereniging een platform voor kennisdeling en laten wij ook zelf onderzoek doen. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het bevorderen van spelen en bewegen.

Wat het lidmaatschap oplevert:Lid_worden_Kompan-05-16

– Behartigen van uw belangen – De Branchevereniging Spelen en Bewegen behartigt de collectieve belangen van de leden. Naast een  doelgerichte lobby zijn wij gesprekspartner voor diverse maatschappelijke, politieke en overheidsorganisaties. Zo is de branchevereniging aanwezig bij besprekingen van het ministerie van VWS in het kader van het ROW (Regulier Overleg Warenwet) over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Daar heeft de vereniging eerder succesvol invloed uitgeoefend op voorgestelde wijzigingen. Ook zijn wij vertegenwoordigd in de Nederlandse Normcommissie (NEN) waarover wij leden op de hoogte houden.

– Promotie van werk van leden – Via de eigen middelen, zoals de website en nieuwsbrief, promoot de Branchevereniging Spelen en Bewegen het werk van leden. Waar mogelijk promoot de vereniging ook werk van leden bij relevante beurzen en bijeenkomsten.

– Netwerken en kennisuitwisseling – Trends en ontwikkelingen in onze branche volgen wij op de voet. Bij bijeenkomsten, zoals de Algemene Ledenvergaderingen, zorgen wij voor sprekers en activiteiten. Daarbij gaat het om actuele kwesties en ontwikkelingen in het vak. Elkaar ontmoeten en netwerken na afloop van de vergaderingen draagt er ook aan bij dat u op de hoogte blijft van wat er speelt in de branche. Ook ontvangen leden maandelijks een digitale nieuwsbrief.

– Kortingen – Via de vereniging krijgt u korting op het lidmaatschap van het Platform BuitenSpelen. Daarnaast kunt gebruik maken van kortingen op verzekeringen via het Zilveren Kruis. Heeft u zelf behoefte aan een af te nemen collectieve dienst? Laat het ons weten via info@spelen.org.

Wie kan er lid worden?

Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten kunnen lid worden van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Bijvoorbeeld bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Maar ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen. Met onze jarenlange expertise zorgen we zo samen voor goede en veilige buitenspeelmogelijkheden en ontmoetingsplekken. De lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in een Reglement van Toetreding. De voornaamste eisen zijn:

  • Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.Lid_worden_Dekowood-05-16
  • Werkzaam voor de Nederlandse markt.
  • Het bedrijf in kwestie moet minimaal twee jaar bestaan.
  • Het bedrijf moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals door de wet gesteld (zoals certificaten voor speeltoestellen).
  • Uitgangspunt is wederzijds respect voor persoon, product en/of bedrijf.

Vaststelling contributie

De contributie wordt vastgesteld op basis van de omzet van gerealiseerde omzet in Nederland.

Aanmelden

Wilt u lid worden? Stuur dan een mail naar info@spelen.org. Een van de bestuursleden neemt contact met u op om een afspraak te maken.