Lid worden

De branchevereniging Spelen en Bewegen ondersteunt leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. Verder zijn wij als branchevereniging een platform voor kennisdeling en laten wij ook zelf onderzoek uitvoeren. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het bevorderen van ‘ruimte en uitdaging voor spelen en bewegen’.

 

Wat het lidmaatschap je brengt:

– Behartigen van je belangen
De branchevereniging Spelen & Bewegen behartigt de collectieve belangen van de leden. Wij zetten ons in om spelen en bewegen te bevorderen. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor diverse maatschappelijke, politieke en overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld voor het ministerie van VWS in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Ook zijn wij vertegenwoordigd in de Nederlandse Normcommissie (NEN). Wij houden onze leden hiervan op de hoogte.

– Kennisuitwisseling
Trends en ontwikkelingen in onze branche volgen wij op de voet. Enerzijds delen we kennis onderling. Bij bijeenkomsten, zoals de Algemene Ledenvergaderingen, zorgen wij voor sprekers en activiteiten. Daarbij gaat het om actuele kwesties en ontwikkelingen in het vak. Anderzijds delen we kennis met de markt. Als kennispartner van andere organisaties, zoals JOGG, Jantje Beton en branchevereniging LOS en KindVak, bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van vakinhoudelijke lezingen. En via onze online kennisbank. Zo proberen wij het belang en de toegevoegde waarde van spelen onder de aandacht te brengen.

– Netwerken
Ook elkaar ontmoeten, en netwerken na afloop van de vergaderingen, draagt eraan bij dat we als leden op de hoogte blijven van wat er speelt in onze branche. Daarmee houden we onze kwaliteit hoog.

– Ledenvoordelen
Voor onze leden hebben wij korting bedongen bij verschillende (media)partners. Onder andere op het lidmaatschap van het Platform BuitenSpelen, advertenties in de vakbladen BuitenSpelen en KindVak, als ook korting op de m2-prijs voor een stand op de vakbeurs KindVak.

Wie kan er lid worden?

De branchevereniging Spelen & Bewegen verenigt ondernemingen die zich bezighouden met de inrichting van speel- en beweegruimte op een publiek terrein, ofwel een openbaar toegankelijke locatie. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden en/of inspecteren van speel- en beweegomgevingen.
Een compleet en actueel overzicht van onze leden vind je op onze ledenpagina.

Voor het lidmaatschap hanteren we als branchevereniging de volgende criteria:Spelen en Bewegen

  • Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Werkzaam voor de Nederlandse markt.
  • Het bedrijf in kwestie moet minimaal twee jaar bestaan.
  • Het bedrijf moet voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
  • Uitgangspunt is wederzijds respect voor persoon, product en/of bedrijf.

Contributie

Als lid betaal je jaarlijks contributie. In de diversiteit van onze leden zit ook grote verscheidenheid aan omzet en financiële middelen. Om het voor iedere ondernemer aantrekkelijk te maken lid te zijn van de branchevereniging, wordt in vijf verschillende staffels de contributie vastgesteld. Dit op basis van de jaaromzet, in Nederland gerealiseerd.

Aanmelden

Wil je als onderneming aansluiten bij de branchevereniging Spelen & Bewegen? Stuur dan een mail naar info@spelen.org. Een van de bestuursleden neemt contact met je op. Ook kun je bij het secretariaat terecht met vragen over potentieel lidmaatschap of om één keer aan te sluiten bij onze Algemene Ledenvergadering.