Mason-CampagneOnbeperktSpelen_1022_mandschommel_verkleind

Is jouw speeltuin klaar voor Mason?

Posted on Posted in Nieuws

Met onbeperktspelen.nl maak je samenspelen mogelijk voor álle kinderen!

Mason (5) heeft een beperking. Zoals elk kind wil hij niets liever dan samenspelen. Hij is er klaar voor. Maar is jouw speelplek ook klaar voor Mason? Die vraag stelt de campagne Onbeperkt spelen van het SamenSpeelNetwerk. Het is een urgente vraag, want 9 op de 10 speelplekken zijn níet geschikt voor kinderen met een beperking. Tienduizenden kinderen worden zo onbedoeld buitengesloten. Hoe maak je de speelplek klaar voor hen? Alle kennis en ervaring hierover is nu verzameld op onbeperktspelen.nl.

Onbeperktspelen.nl
Ook Branchevereniging Spelen & Bewegen en vele van haar leden maken deel uit van het SamenSpeelNetwerk; een bundeling van krachten om veel meer speelplekken inclusief te maken. Het SamenSpeelNetwerk start deze maand een campagne om buiten spelen en samen spelen te bevorderen voor kinderen met een beperking. De campagne verwijst naar onbeperktspelen.nl, waar je kaders en richtlijnen vindt om een speeltuin geschikt te maken voor samenspel. De website richt zich op gezinnen, organisaties voor kinderen, zorgprofessionals, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten; voor elke doelgroep zijn er adviezen. Bijvoorbeeld waar je op een kaart kunt zien welke speelplekken toegankelijk gemaakt zijn. En waar je ervaringen kunt lezen.

Mason-Campagne_OnbeperktSpelen_1082_achterop_verkleind
©SamenSpeelNetwerk

Vrienden maken
Kinderen met een beperking zijn er klaar voor, maar de speeltuin vaak (nog) niet, is de boodschap van de campagne. En dat terwijl een speeltuin juist voor hen zo belangrijk is om buurtgenootjes te leren kennen. Want veel kinderen met een beperking gaan ver van huis naar school en hebben nauwelijks vrienden in de buurt. Zij zijn daardoor vaak eenzaam.

Toegankelijk voor iedereen
Om een speelplek toegankelijk te maken, moet je al vanaf de tekentafel rekening houden met kinderen die anders spelen, zoals kinderen die in een rolstoel zitten, blind zijn, autisme of een verstandelijke beperking hebben. De speelplek moet bijvoorbeeld zo zijn ingericht dat iedereen er zijn weg kan vinden. De paden moeten toegankelijk zijn. Er zijn rustige plekjes voor kinderen die dat nodig hebben. En de glijbaan is bij voorkeur ook geschikt voor kinderen in een rolstoel – want wie wil er nou niet glijden? Onbeperktspelen.nl legt uit hoe dat in zijn werk gaat, met heldere informatie, technische richtlijnen en praktische tips.

Welkom en goede ervaringen
Maar onbeperkt spelen betekent niet alleen fysieke toegankelijkheid. Gezinnen met een gehandicapt kind moeten zich ook welkom voelen. Kinderen die anders spelen worden uitgenodigd om – op hun eigen manier – mee te doen. Ook daarvoor geeft onbeperktspelen.nl praktische tips.
Verder vind je er publicaties, nieuws en internationale onderzoeken over samenspelen. En je leest er de ervaringsverhalen van ouders, vrijwilligers en professionals. Want tientallen speeltuinen zijn gelukkig al wel ‘onbeperkt’; zij bewijzen dat het kan en delen hun kennis graag.

Samen voor kinderen als Mason
Het SamenSpeelNetwerk is opgezet vanuit het Samenspeelakkoord (2019). Het is een breed netwerk voor het delen van kennis en ervaring, om grote stappen voorwaarts te maken. De website ‘onbeperktspelen.nl’ heeft vanuit dit netwerk vorm en inhoud gekregen. De volgende stap voorwaarts is het opzetten van een SamenSpeelFonds. Een fonds om financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat meer speeltuinen toegankelijk worden en beter ingericht voor samenspel. Met kennis én middelen kunnen drempels worden weggenomen. Zo krijgen kinderen als Mason meer ruimte om met buurtgenootjes buiten te spelen en bewegen.

Mason-CampagneOnbeperktSpelen_1101_schommel_verkleind

©SamenSpeelNetwerk

 

foto’s: ©SamenSpeelNetwerk