Foto Michiel van Campen

Met ruimte voor spelen en bewegen valt een wereld te winnen!

Posted on Posted in Nieuws

Als voorzitter van de Branchevereniging Spelen & Bewegen heb ik het geluk me te mogen bezighouden met het leukste wat er is: spelen, buiten spelen en buiten bewegen. Al doe ik dat natuurlijk vaak binnen en zonder zelf in beweging te zijn: bellend, mailend, lezend aan een bureau achter de computer. Of luisterend naar een spreker, in een vergaderzaal, zoals tijdens onze ledenvergadering dit najaar.

– Deze column van voorzitter Michiel van Campen is geplaatst in nummer 4 (2021)  van het magazine BuitenSpelen –

Een beetje tegenstrijdig – stil zittend luisteren naar een inspirerende lezing over het belang van bewegen! Onvoorstelbaar goed voor je hersenen, bewegen. Toen begon het te kriebelen; dit is heel interessant; dat wil ik onthouden – en ik zou het waarschijnlijk nog veel beter onthouden als ik net voor de lezing een eindje had kunnen fietsen, buiten! Maar zo hebben we – zelfs als Branchevereniging Spelen & Bewegen – onze vergaderingen niet ingericht…

Eigenlijk zijn we als maatschappij ook niet (meer) goed ingericht op spelen en bewegen. Met de tijd is ook onze leefstijl veranderd. Vroeger was echt niet alles beter, maar hadden kinderen wel meer ruimte en meer tijd en vrijheid om te spelen. En – in de tijd waarin de huidige opa’s en oma’s klein waren – was het vanzelfsprekend dat ze altijd overal lopend of met de fiets naartoe gingen. Nu hangt dat voor veel kinderen af van een bewuste keuze van hun ouders. En vraagt het ook bewuste aandacht van de partijen die de openbare ruimte vorm geven.

Daarom is het goed wanneer onderzoeken wijzen op zaken die aandacht verdienen. Zo publiceerde het Mulier instituut eerder dit jaar het rapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’. Uit het rapport blijkt, dat de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte in Nederland nog kan verbeteren. De verwachting is dat de openbare ruimte steeds meer gebruikt zal worden om te sporten en bewegen; door spelende kinderen, skatende jongeren, bootcampende volwassenen en wandelende ouderen. Het is heel belangrijk dat iedereen dat in zijn eigen leefomgeving kan doen: buiten sporten, spelen, ontspannen en mensen ontmoeten.

Bij de inrichting van de buitenruimte is juist voor spelen extra aandacht nodig. En dan niet alleen in de openbare buitenruimte, ook in die bij scholen en kinderdagverblijven. Want juist spelen stimuleert de hersenontwikkeling van kinderen het best. Wetenschapsjournalist Mark Mieras liet  ons dat overtuigend zien in onze najaarsvergadering. Een echt goede hersenontwikkeling krijg je alleen als je als kind genoeg en gevarieerd speelt, zeker ook buiten waar je de ruimte hebt. In een omgeving die niet saai is, maar die je uitdaagt. Uitdaagt om je grenzen te verkennen en risico’s te nemen. Je wordt daar niet alleen gezonder van, maar ook slimmer. Met ruimte voor buiten spelen valt een wereld te winnen. Wat willen we nog meer?