Den Haag, 3 december 2019 - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondertekende samen met  minister van gehandicaptenzaken het Samen Speel Akkoord.
Foto: Phil Nijhuis

Branchevereniging Spelen en Bewegen ondertekent als één van de veertien initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord: ieder kind moet kunnen spelen!

Posted on Posted in Nieuws

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, waaronder minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten.

Elk van de initiatiefnemers doet een speelbelofte; zo ook de Branchevereniging Spelen en Bewegen
Voor de Branchevereniging Spelen en Bewegen sluit het SamenSpeelAkkoord aan bij haar doelstelling dat méér kinderen méér gaan buiten spelen. Die doelstelling geldt voor alle kinderen, met en zonder beperking. Daarom ondertekent haar bestuurslid Dick van Rooij het akkoord en doet de branchevereniging  een daarbij behorende Speelbelofte (klik hier).

Den Haag, 3 december 2019 - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondertekende samen met  minister van gehandicaptenzaken het Samen Speel Akkoord. Foto: Phil Nijhuis

Op dit moment is slechts 1 op de 10 speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen,
dus ook voor kinderen met een beperking. Dit blijkt uit een inventarisatie van stichting het Gehandicapte Kind. “Wij zien dat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet volledig toegankelijk is voor kinderen met een handicap. Denk hierbij aan veel zand, hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt maar ook het ontbreken van speeltoestellen waar alle kinderen plezier aan kunnen beleven. Niet spelen in de eigen buurt betekent voor kinderen dat ze geen vriendjes hebben in de buurt en dat leidt logischerwijs tot eenzaamheid. Het Gehandicapte Kind wil daarom de komende twee jaar 100 toegankelijke speelplekken realiseren,” aldus Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind, een van de ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord.

Kennis over zogenaamde inclusieve speeltuinen wordt verzameld en beschikbaar gesteld
Dit is – naast het realiseren van toegankelijke speelplaatsen  – in het SamenSpeelAkkoord vastgelegd. Minister De Jonge: “Voor kinderen met een beperking is het extra belangrijk om zich spelend te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en vriendschappen op te bouwen met leeftijdsgenootjes in de buurt. Door van jongs af aan samen te spelen, leren kinderen met en zonder beperking dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon meedoet. Dit inzicht in de betekenis en het belang van samen spelen, moet bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht worden gebracht.” Vanuit het programma Onbeperkt meedoen! ondersteunt het ministerie van VWS daarom het initiatief voor het SamenSpeelLoket. Hier komt alle kennis over spelen samen, is informatie beschikbaar over de toegankelijkheid van speelplaatsen en kan iedereen terecht met een vraag of verzoek over samen spelen.

Spelen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend
Met het SamenSpeelAkkoord willen de initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment niet vanzelfsprekend is. “Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven. Daarom gaan deze veertien organisaties zich met elkaar inzetten om spelen voor alle kinderen mogen te maken. We nodigen dan ook andere organisaties van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Deze veertien initiatiefnemers zijn het begin van een niet te stoppen beweging in ons land.”, legt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken uit.

Het SamenSpeelAkkoord is een breed gedragen initiatief
Behalve door de twee ministers en de Branchevereniging Spelen en Bewegen wordt het akkoord ondertekend door Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd en het Gehandicapte Kind.

Den Haag, 3 december 2019 - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondertekende samen met minister van gehandicaptenzaken het Samen Speel Akkoord. Foto: Phil Nijhuis

Den Haag, 3 december 2019 – Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondertekende samen met minister van gehandicaptenzaken het Samen Speel Akkoord, samen met 14 organisaties.

Foto’s: Phil Nijhuis