logo's branchevereniging, Platform Buitenspelen en Jantje Beton

Verzoek aan gemeenten: doet u mee aan enquête Speel- en beweeginfrastructuur?

Posted on Posted in Nieuws

Wij willen in beeld brengen hoe het met spelen en bewegen gaat bij gemeenten
Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom willen wij jaarlijks een enquête houden onder gemeentemedewerkers.

‘Wij’ zijn Branchevereniging Spelen en Bewegen,  in samenwerking met Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen
De branchevereniging heeft het initiatief genomen en zal de enquête versturen. Deze is een vervolg op de enquête die zij vorig jaar heeft gehouden. Ze is blij dat Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen zich bij het initiatief hebben aangesloten.

Werkt u bij een gemeente en heeft u zicht op spelen en bewegen?
Dan kunt u ons helpen, door onze enquête in te vullen. Het gaat om 12 vragen. Dit kost ongeveer 5 minuten.

Dan vragen wij u mee te doen aan onze enquête!
U krijgt van ons de enquête, als u klikt op deze link:
TOESTEMMING JAARLIJKS TOESTUREN ENQUÊTE SPEEL- EN BEWEEG-INFRASTRUCTUUR
Wij vragen daarmee uw actieve toestemming, om te voldoen aan de nieuwe privacyregels.

Uiteraard bepaalt u vervolgens zelf of u deze enquête invult (dat kost ± 5 minuten)
We versturen de enquête in reactie op uw aanmelding.

Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken – het invullen kan dit jaar tot 4 juni
Alleen zo kunnen wij een beeld krijgen van de gemeentelijke inspanningen.

De enquête is anoniem
Wij hebben uw mailadres nodig om u de enquête te kunnen toesturen, maar het wordt niet opgeslagen als u de enquête invult.

We delen uw mailadres niet met anderen en gebruiken het nergens anders voor
U kunt hier meer uitgebreid over lezen in onze privacyverklaring op onze website: http://spelenenbewegen.nl/contact/privacyverklaring/.

 

WAT IS ER GEBEURD NA DE ENQUÊTE VAN VORIG JAAR?

Wat is er gebeurd na de enquête van vorig jaar?
Dit vertellen we u graag, om aan te geven wat het effect kan zijn van de enquête.

Infographic Enquete Speelruimte en Speelinfrastructuur 2017

Resultaat 2017: veel inzet voor spelen en bewegen, ondanks dalende budgetten
In 2017 is de enquête voor het eerst georganiseerd. Toen bleek dat de gemeentes die reageerden van alles doen om spelen en bewegen te bevorderen, ondanks dalende budgetten. Zie meer op onze website over de uitkomsten uit 2017. Met twee resultaten uit de enquête is de branchevereniging specifiek aan de slag gegaan.

De Wageningen universiteit doet voor ons onderzoek naar kindvriendelijke routes
Het onderzoek richt zich op de praktijk bij gemeenten. Zijn er kindroutes, is er beleid voor, werken ze? Vindt u dit interessant, dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordbijeenkomst Kindroutes op 19 november 2018.

We besteedden intern aandacht aan speelplekken voor kinderen met een beperking
In 2017 gaf 61% van de gemeentes aan dat er speelplekken zijn ingericht op kinderen met een beperking. In onze ogen verdient dit daarom meer aandacht, te beginnen bij onze leden. Zodat die aan hun opdrachtgevers meer kunnen vertellen over het nut en de mogelijkheden.
Op een van onze ledenvergadering hebben we Ilse van der Put (Speeltuinbende) uitgenodigd, die kwam vertellen hoe speeltoestellen en speelplekken voor deze kinderen ingericht kunnen worden. Ze gaf aan dat dit aspect door gemeentes ook meegenomen kan worden in de aanbesteding.

 

PUBLICATIE RESULTATEN 2018: VIA WEBSITE EN MEDIA

We verwachten de resultaten in juli te presenteren
De resultaten van de enquête 2018 zullen we publiceren op onze website en bekend maken via de media. Daarbij werken we samen met Jantje Beton en met de redactie van platform BuitenSpelen. Zij hebben meegeholpen met het opstellen van de enquêtevragen en zullen ook helpen met het analyseren van de antwoorden.

Wilt u de resultaten per mail ontvangen?
Dan kunt u dat aangeven tijdens het invullen van de enquête.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Anne Koning
Zij is per email te bereiken via annekoning@spelen.org of per telefoon op: 06 81 32 10 88.

Over de branchevereniging Spelen en Bewegen
De branchevereniging Spelen en Bewegen wil buiten spelen en bewegen bevorderen
De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger.

Gegevens
Branchevereniging Spelen en Bewegen
www.spelenenbewegen.nl
KvK-nummer 32092740
Secretariaat: 06 41 89 73 65 of info@spelen.org