Nooijen Terreininrichting BV web

Wijziging WAS vanaf nu van kracht

Posted on Posted in Nieuws

Met ingang van 25 mei 2016 zijn de wijzigingen in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) van kracht. De belangrijkste van de vier wijzigingen is dat het vormvrije logboek ingaat. Dit houdt in dat beheerders van speeltoestellen zelf kiezen hoe zij bijhouden dat inspecties zijn uitgevoerd en onderhoud is gedaan. Ze moeten kunnen aantonen dat aan de verplichtingen van het WAS is voldaan. Voorheen gebeurde dit via een nauw voorgeschreven logboek.

Daarnaast zijn er drie andere wijzigingen:

  1. Het besluit verduidelijkt hoe een certificaat als gelijkgesteld certificaat kan worden aangemerkt.
  2. Er is een eis opgenomen dat ook dienstverleners die tijdelijk hun diensten in Nederland aanbieden in het bezit moeten zijn van een certificaat voor hun attractie- of speeltoestel. Dat certificaat komt van een aangewezen instelling of van een instelling die een gelijkgesteld certificaat kan afgeven.
  3. Het wordt mogelijk om bij ministeriële regeling aangewezen attractie- of speeltoestellen periodiek te keuren.

Meer informatie