8617fitplus_arm_rotation

Sportspecialist Nijha wil iedereen in beweging krijgen

Posted on Posted in Interview, Nieuws

Nijha is een op en top Nederlands bedrijf dat speel- en sporttoestellen maakt, speelmateriaal levert en onderhoud en inspecties doet. “Met onze 105 medewerkers richten we ons op het in beweging krijgen van heel Nederland, van 0 tot 99-jarigen,” zegt algemeen directeur Kees van Marion. Vanuit het eigen expertisecentrum werkt sportspecialist Nijha bijvoorbeeld aan beweegplekken voor ouderen.

Ouderen trainen in beweegtuin
Om te zorgen dat ouderen blijven bewegen is samen met fysiotherapeuten en begeleiders een complete aanpak ontwikkeld. “Wij plaatsen deze beweegtuinen vaak bij verzorgingstehuizen,” licht Kees van Marion toe. “De speciale toestellen en losse materialen zorgen er voor dat mensen vaardigheden aanleren, ook al hebben ze een beperking. Het gaat meestal om ouderen die licht dementerend zijn of een medische indicatie hebben. Op diverse toestellen kunnen zij zich motorisch ontwikkelen zodat ze bijvoorbeeld sterk genoeg worden om trap te lopen. Het trainen is goed als valpreventie en helpt om voor of na een operatie fit te worden. De beweegtuin is een geaccepteerde interventie die wordt vergoed door de overheid.”

Ontwikkeling Schoolplein 14
Nijha is zelf bijna honderd jaar oud en is eind jaren ’50 gaan specialiseren in sporttoestellen. “We zijn een productiebedrijf en maken ook toestellen op maat, voor de sport en om te spelen. We hebben ontwerpers in dienst, we lassen en coaten onze producten en hebben een eigen plaatsingsdienst. Onze dienstverlening is heel breed en ik ben vooral trots op onze oplossingen. Zo hebben wij samen met de Cruyff Foundation het product Schoolplein 14 ontwikkeld dat kinderen stimuleert om er te gaan bewegen. Dit is door ons bedacht, onderzocht en ontwikkeld. Een andere mooie activiteit is het hergebruik van producten. In opdracht van Beamix bouwden we bijvoorbeeld een voerdersiloNijha Speelsilo Transport om tot speeltoestel zodat dit product een tweede levensfase inging.”

Lid branchevereniging om stem te laten horen
Het bedrijf is al lang lid van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. “Als branche moeten we spelen en bewegen nog veel meer op de kaart zetten en dat kan met de lobbymogelijkheden die de vereniging heeft. Het is belangrijk om in Den Haag en naar onze partners onze stem te laten horen en in te zetten op het professionaliseren van de markt. Ook het uitoefenen van invloed op de regelgeving is daarbij belangrijk. Wij worden geleefd door aanbestedingen die vaak uitmonden in een prijzenslag. En dat terwijl het vraagstuk zoveel groter is dan speeltoestellen voor de jongste kinderen.”

Spelen en bewegen vraagstuk van de wijk
Kees van Marion is van mening dat intensieve aandacht voor spelen en bewegen in de openbare ruimte veel oplevert. “Het is goed voor het spelende kind en het doet iets met het algemene welzijn in de wijk. Vaak denken mensen aan voordelen als calorieën verbranden, maar het gaat ook om elkaar ontmoeten en verwonderd raken. In dergelijke trajecten moeten we veel meer met burgers praten, het is een vraagstuk van de hele wijk. Ook belangrijk is de monitoring van de speelplekken. Wat gebeurt er nadat je een plek hebt ingericht, wat werkt en wat niet? Op die manier kun je iets moois bereiken met het goed inrichten van de openbare ruimte met sport- en speeltoestellen.”