Kapotteschommel

Minister beantwoordt Kamervragen over pilot

Posted on Posted in Nieuws

De minister van VWS heeft antwoord gegeven op de tweede serie Kamervragen over de pilot particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte. Uit de beantwoording blijkt dat de minister vindt dat er voldoende is overlegd met deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet-DPNL (Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-Levensmiddelen). De voorstellen zijn echter steeds alleen via e-mail voorgelegd. Als gesprekspartner van het ROW vindt de Branchevereniging Spelen en Bewegen dat onvoldoende. Het blijft wenselijk om met elkaar om tafel te gaan.

Wetswijziging
De vragen waren ingediend door leden Van Dekken en Çegerek (beiden PvdA). Op de vraag of de minister de intentie heeft om een pilot te laten volgen door een wetswijziging is geen concreet antwoord gegeven. De Kamervragen zijn ingediend op 22 april 2016. Ze zijn het directe resultaat van contacten die de Branchevereniging Spelen en Bewegen heeft gelegd met diverse politieke partijen, waaronder ChristenUnie, VVD en PvdA.

Ruimte voor burgerinitiatieven
De algemene strekking van de beantwoording is dat een pilot meer ruimte maakt voor burgerinitiatieven dan binnen de huidige wet. Duidelijk is ook dat de meningen van de gemeenten over een mogelijke pilot sterk uiteen lopen. Inschattingen over het aantal gemeenten dat mee wil doen wil de minister dan ook niet maken.

 

Afbeelding: Speelplan