Kompan

Van wipkip tot bootcampcircuit, Kompan is trendsetter

Posted on Posted in Nieuws

Het Deense Kompan, uitvinder van de wipkip, is uitgegroeid tot ‘s werelds grootste speeltoestellenfabrikant. “Vanuit ons eigen onderzoekscentrum, het Kompan Play Institute, dragen we bij aan een gezond leven voor iedereen,” zegt adviseur Jaap de Wit. “Met onze producten zijn we trendsetter in de speel- en beweegmarkt.”

Productontwikkeling centraal bij internationale organisatie
Bij Kompan Nederland werken 35 mensen die buitenspeel- en sportruimten ontwikkelen binnen de Benelux. Adviseur Jaap de Wit: “We onderscheiden ons vooral omdat we diversiteit bieden. Smaken verschillen, dus we leveren toestellen die passen bij de omgeving en de wensen. Zo kunnen we afwisselen in kleurgebruik en materialen, bijvoorbeeld tussen hout en staal. Daarnaast zetten we als internationale organisatie in op productontwikkeling, we proberen voorloper te zijn. Zo introduceerden we vorig jaar een compleet nieuwe bootcamplijn, een concept dat voor de klant van a tot z is geregeld. Van plaatsing van de toestellen tot en met het trainingsconcept met app voor de sporters.”

Sculptuur werd wipkip
Kompan historyKompan werd bijna vijftig jaar geleden opgericht en heeft een boeiende historie die begon met een opvallend kunstobject. “Kunstenaar Tom Lindhardt maakte een fris gekleurde sculptuur om een grijze wijk in Kopenhagen op te fleuren. Na plaatsing bleek de sculptuur vooral populair bij kinderen en zo ontstond het idee om speeltoestellen te gaan ontwerpen. Eén van de eerste producten van zijn hand is de bekende wipkip. “Dat was eigenlijk een eend, maar wipkip bekt lekkerder,” lacht Jaap de Wit. De visie van Lindhardt leeft nog steeds voort in het Kompan Play Institute.”

Van spelend kind naar bewegende samenleving
In dat eigen onderzoekscentrum verzamelt een team van specialisten kennis over spelen en sporten in de buitenruimte. Die kennis gebruikt het bedrijf bij het inrichten van de openbare ruimte in opdracht van onder andere gemeenten, recreatiebedrijven en scholen. “Eerst richtte Kompan zich alleen op het spelende kind. Hoe langer hoe meer beseften wij ons dat wat we voor kinderen maakten eigenlijk voor iedereen van belang is. We zijn dus steeds meer ruimtes gaan creëren waar iedereen op zijn eigen wijze zich kan ontplooien. Zo ontwikkelt ons eigen sport- en fitnessinstituut materialen en activiteiten die er aan bijdragen dat we ons hele leven fit kunnen blijven.”

Plek van iedereen door burgerparticipatie
Het bedrijf krijgt steeds vaker de vraag om burgerparticipatie te regelen bij projecten. “Gemeenten vinden het belangrijk om burgers te betrekken, maar hebben daar soms zelf geen tijd voor. Zo hebben wij pas voor een speelplek in Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West een participatietraject gedaan. Er is gekozen voor een online enquête in combinatie met een huis-aan-huisnieuwsbrief zodat alle omwonenden, ook digibeten, mee konden doen. Dit gaf een duidelijk inzicht in hun voorkeuren. Uiteindelijk zijn twee leeftijdzones gecreëerd waardoor ook de jeugd van 0-4 jaar, waarbij de ontwikkeling door spel de grootste impact heeft, zich goed kan vermaken. De variatie aan speelfuncties maakt het een afwisselende speelvoorziening waar je je niet snel zal vervelen. Door een gemeente te ontzorgen en de wensen van de opdrachtgever en de buurt te bundelen met de expertise van de leverancier, voorkom je een ’13 in een dozijn’-speelplek. Bijkomend voordeel is dat  er met gezonde marges wordt gewerkt.”

Innovatie in de branche
Kompan is jarenlang betrokken geweest als bestuurder bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Jaap de Wit: “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt, bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen. Zo zou wat ons betreft de markt minder moeten inzetten op minicompetities rondom burgerparticipatie. Als leveranciers meer individueel door de markt worden uitgedaagd resulteert dat in meer creativiteit en innovatie in onze branche.” Die creativiteit komt bij Kompan onder andere naar voren in speciale projecten die de Design Studio op zich neemt. “Het komt voor dat onze designers en ontwerpers van de opdrachtgever om tafel gaan om maatwerk te maken. Daar komen bijzondere producten van.”