Water BTL

Onderzoek toont positieve kanten van speelwater in gemeenten

Posted on Posted in Nieuws

Speelwater voegt belangrijke speel- en leerwaarde toe aan een plek. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek in opdracht van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Toch is zichtbaar dat vooral in de stedelijke omgeving minder voorzieningen met speelwater worden opgezet. Hoewel gemeenten wel een positieve houding hebben over spelen met water, ontbreekt het aan kennis en gelegenheid om dit te realiseren. Het door Bas van der Burg van de Haagse Hogeschool uitgevoerde onderzoek ‘Spelen met water, waarom kan het nergens?’ biedt aanknopingspunten voor gemeenten, organisaties en ouders om speelvoorzieningen met water mogelijk te maken.

Spelen met water, waarom kan het nergens?
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is surveyonderzoek gedaan en zijn face-to-face interviews gehouden. Het surveyonderzoek is uitgevoerd onder ouders van kinderen tot 12 jaar in Den Haag, 272 enquêtes zijn ingevuld. Daaruit komt naar voren dat ook ouders positief zijn over spelen met water. Wel vinden zij dat deze speelvoorzieningen veilig, schoon en goed onderhouden moeten zijn. Verder zijn er interviews afgenomen met tien gemeenten (opdrachtgevers) en diverse organisaties met kennis van speelvoorzieningen en speelwater.

Vaker speelwater toepassen
Vijf van de tien gemeenten gaven aan open te staan voor verandering en mogelijk in de toekomst vaker speelwater te gaan toepassen. De gemeenten gaven zelf aan de volgende onderscheidende waarden te zien van speelwater:

  • De speelwaarde van speelwater is hoger. Het geeft meer plezier en meer ruimte voor de creativiteit en fantasie van het kind.
  • De leerwaarde van speelwater is hoger. Het draagt meer bij aan de ontwikkeling van het kind.
  • Speelwater is binnen elke leef- en woonomgeving toepasbaar, zowel voor grote locaties als voor kleine locaties.
  • In de aanleg is het goedkoper dan sommige andere speelvoorzieningen, maar het onderhoud en beheer brengt wel meer kosten met zich mee. Dit betekent dat de algehele kosten van speelwater redelijk gelijk zijn aan andere speelvoorzieningen.
  • Het is duidelijk een toegevoegde waarde. Het speelwater wordt door de ouders leuker en leerzamer bevonden dan de mogelijkheden die meer klassieke speelvoorzieningen bieden.

Twijfels en gebrek aan kennis
Waarom gemeenten eerder minder hebben ingezet op speelwater heeft te maken met twijfels en het ontbreken aan kennis. Het valt op dat veel van de gemeenten inhoudelijk weinig technische kennis over speelvoorzieningen met speelwater hebben, ook al is er zo’n voorziening in de eigen gemeente. De belangrijkste twijfels die gemeenten uiten  over het plaatsen van speelvoorzieningen met water:

  • Angst voor ongelukken
  • Dat een voorziening met speelwater veel meer ruimte in beslag neemt (wat overigens wordt tegengesproken door de organisaties. Zij geven juist aan dat het op diverse manieren toegepast kan worden)
  • Het is niet elk seizoen speelbaar
  • De waterkwaliteit moet altijd gewaarborgd zijn
  • Kostbaar in het beheer en onderhoud

Meer kennis over spelen en bewegenWater BTL2
Met het laten uitvoeren van dergelijke onderzoeken zorgt de Branchevereniging Spelen en Bewegen dat er meer kennis komt over allerlei vormen van spelen en bewegen. “Diversiteit in speelplekken is wenselijk. Dit onderzoek laat duidelijk zien dat speelwater een toegevoegde waarde heeft voor het spelende kind”, zegt Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging. “Zo zegt een van de geïnterviewden: ‘Speelwater is een essentieel onderdeel om spelenderwijs kennis te maken met de eigenschappen en risico’s van water. Het hoort bij de gezonde ontwikkeling van kinderen.’ Het onderzoek brengt daarnaast de knelpunten beter in beeld, zodat zowel gemeenten als organisaties die werkzaam zijn in deze branche iets kunnen doen om deze weg te nemen.“ In 2017 worden er nog diverse andere onderzoeken gedaan op verzoek van de Branchevereniging, zoals over speellinten en multifunctionele of pop-up speelplekken.

Foto’s: BTL Realisatie