trampo

Tweede serie Kamervragen over proef VWS

Posted on Posted in Nieuws

Voor een tweede keer zijn er Kamervragen gesteld over de proef die het ministerie van VWS wil doen met speeltoestellen in de openbare ruimte. De Kamervragen zijn het directe resultaat van contacten die de Branchevereniging Spelen en Bewegen heeft gelegd met diverse politieke partijen, waaronder ChristenUnie, VVD en PvdA.
De vragen zijn ingediend door leden Van Dekken en Çegerek (beiden PvdA) en gaan met name over het waarborgen van de veiligheid van spelende kinderen, de relatie van de pilot met de huidige wetgeving en het verwachte effect op burgerparticipatie. Ook is gevraagd of de minister de intentie heeft om de pilot te laten volgen door een wetswijziging. De Kamervragen zijn ingediend op 22 april 2016.

Voor burgerparticipatie en voor veilig spelen
De Branchevereniging Spelen en Bewegen maakt zich zorgen over het toestaan van particulier speelgoed in de openbare ruimte en het terzijde schuiven van de regels van het WAS. Wij zijn voor burgerparticipatie zodat er leuke speelomgevingen ontstaan, maar die moeten wel veilig zijn en voldoen aan de wetgeving. Als een van de gesprekspartners binnen het ROW-overleg gaat de branchevereniging, zoals gevraagd door het ministerie van VWS, op de voorstellen reageren. Daarnaast onderzoekt de branchevereniging de juridische implicaties van de nu voorgestelde werkwijze.