foto Spelen gecombineerd met natuur (leverancier Proludic) - 72 dpi

Toolbox gereed: Multifunctionele Speelplaatsen in de stad

Posted on Posted in Nieuws

13 maart 2018 – De Branchevereniging Spelen en Bewegen stelt een toolbox ter beschikking over de inpasbaarheid van multifunctionele speelplaatsen in de stad. Dit zijn speelplaatsen waarbij spelen en één of meer andere functies worden samengebracht. Bijvoorbeeld een klimaatbestendig waterplein met skatepark, of een natuurspeelbos, of de combinatie van kunst en spelen. De toolbox is het resultaat van een onderzoek door student Buddy de Groot. Hij deed dit onderzoek als afstudeeropdracht voor zijn studie Landscape & Environment Management (LEM) aan Hogeschool InHolland, in opdracht van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.

Informeren en inspireren
De toolbox is bruikbaar voor leden van de branchevereniging, ambtenaren en andere belanghebbenden bij spelen, speeltoestellen en de openbare ruimte. Hij is bedoeld om te informeren en te inspireren, met het oog op toekomstige toepassingen of aanpassingen van multifunctionele speelplaatsen.

Verschillend qua inpasbaarheid
De volgende categorieën multifunctionele speelplaatsen scoren het best: spelen en natuur, kunst, pop-up en sport. Deze combinaties hebben minimale knelpunten en laten zien dat ze al goed toepasbaar zijn binnen stedelijk gebied. Spelen en water, verkeer en muziek zijn volgens het onderzoek gemiddeld geschikt. Hierbij zijn voorbeelden in stedelijk gebied, maar zijn er (minimale) knelpunten die moeten worden voorkomen. Ten slotte is werk en spelen bestempeld als matig inpasbaar; hierbij is de functiemenging lastig hoogwaardig te combineren.

Kennisbank  Branchevereniging
De toolbox is te vinden in de Kennisbank van de Branchevereniging Spelen en bewegen: http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/toolbox-multifunctionele-speelplekken/.

De Branchevereniging Spelen en Bewegen biedt studenten vaker de mogelijkheid om afstudeeropdrachten te doen. Zo kunnen nieuwe generaties kennis maken met het mooie vakgebied spelen en bewegen en kan de branchevereniging tegelijkertijd zelf leren van frisse ideeën en inzichten.

 

  • Foto: spelen gecombineerd met natuur (leverancier: Proludic)