Spelende kinderen op een vlot in de stad (leverancier: Goede Speelprojecten)

Belang van spelen in de openbare ruimte – artikel in Elsevier-bijlage februari met bijdrage branchevereniging

Posted on Posted in Nieuws

In het artikel met de titel ‘Belang van spelen in de openbare ruimte’ komt Anne Koning als voorzitter van de branchevereniging Spelen en bewegen aan het woord. Het artikel is in februari verschenen in de Elsevier-bijlage “Wonen in de stad van de toekomst”.

Het artikel stelt dat buitenspelen grote voordelen heeft op sociaal, maatschappelijk en gezondheidsvlak. Toch wordt het belang van spelen in de openbare ruimte niet voldoende onderschreven, en moet ‘spelen’ concurreren met andere zaken in de openbare ruimte.

In het artikel vertelt Anne Koning onder meer dat zij verwacht dat de Omgevingswet kansen biedt. Die wet maakt dat gemeenten moeten nadenken over gezondheidsbevordering. Dat geeft kansen voor speel- en beweegvriendelijke openbare ruimte, waarbij ook de bereikbaarheid van scholen en sportclubs (goede fietsroutes) van belang is.

Het artikel noemt ook de campagne Buitenspelen 2018, waarmee de Branchevereniging Spelen en Bewegen samen met Jantje Beton gemeenten proberen te motiveren in te zetten op een kindvriendelijke buitenruimte.

U vindt het artikel  hier, op de website ‘mijn zakengids’ en ook in onze Kennisbank.

foto: Goede Speelprojecten