IMG_2331

SpeelTopVeilig inspecteert en onderhoudt complete speellocaties

Posted on Posted in Interview, Nieuws

SpeelTopVeilig is specialist op het gebied van inspectie, advies, reparatie en onderhoud van speeltoestellen. “Onderscheidend is dat onze inspecteurs complete speellocaties beoordelen,” zegt bedrijfsleider Duncan Louer. “Naast speeltoestellen en valondergronden weten ze alles over de omgeving, van (giftige) beplanting tot bestrating en hekwerken.” SpeelTopVeilig maakt deel uit van moederbedrijf Donkergroen en heeft zelf vijf inspecteurs verspreid over Nederland.

Tweesterren-inspecteurs met brede achtergrond
De inspecteurs van SpeelTopVeilig hebben de opleiding tweesterren SVS Inspecteur Spelen gevolgd en hebben een brede achtergrond in het groen. “Wij doen allerlei soorten inspecties en stemmen onze dienstverlening af op de vraag van de klant. Voor de meeste klanten voeren we één  keer per jaar een grote veiligheidsinspectie uit. Op verzoek doen we onderhoud en reparatie van toestellen. Maar het komt ook voor dat klanten alles aan ons uitbesteden en we maandelijks inspecteren. Onze medewerkers verwerken de inspectie direct via tablets in een digitaal inspectiesysteem en leveren een  uitgebreide en overzichtelijke rapportage aan  met een duidelijk advies. Van alle gebreken worden detailfoto’s in de rapportage geplaatst. Ook verzorgen we HIC-metingen om de valdempende waarde van ondergronden vast te stellen.”

HIC-meting

Onderdeel van Donkergroen
Het inspectiebedrijf is in 1997 opgericht en maakt sinds 2001 deel uit van Donkergroen, ook lid van de branchevereniging. “Donkergroen legt vanuit de twaalf vestigingen veel speelterreinen aan waar wij dan ook werk voor doen. Zo beoordelen we ontwerpen op veiligheid en doen we de opleveringsinspectie. Ook verzorgen we reparatie en onderhoud aan de geleverde speelterreinen. Maar we werken  met name voor onze eigen  opdrachtgevers, zoals gemeenten, speelparken, kinderopvangorganisaties, scholen, campings en horeca.


Lid branchevereniging om contacten en op de hoogte te blijven

Het bedrijf is lid van de Branchevereniging Spelen en Bewegen om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de markt. “Ook willen we in overleg blijven met andere inspectiebureaus,” geeft Duncan Louer aan. “Vanuit de branchevereniging is de Stichting Veilig Spelen (SVS) opgericht, waar ik bestuurslid van ben. Dat was een belangrijke stap om de kwaliteit van de inspecteurs en de veiligheidsinspecties te verhogen en te zorgen dat iedereen uniform werkt. Daarnaast hoop je als lid dat de vereniging wat kan betekenen richting de politiek. Wij hopen bijvoorbeeld dat de branchevereniging stevig in gesprek blijft met het ministerie van VWS over de pilots die zij wil doen.”

Zorgen over pilots VWS met particuliere speeltoestellen
De overheid is bezig met het opzetten van pilots met particuliere speeltoestellen voor een aantal gemeenten. “In de inspectiebranche maken we ons daar zorgen over omdat wij ons er al jaren voor inzetten dat kinderen veilig kunnen spelen. Alle regels zijn duidelijk vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Zelf hebben we zitting in de Normcommissie Speeltoestellen en zijn op de hoogte van elke wijziging. Soms zijn de normen tot op de millimeter toe vastgelegd. Het is raar dat er dan opeens een besluit komt om de eisen lichter te maken. Particuliere speelmaterialen zijn niet geschikt voor gebruik in de openbare ruimte. Het risico op verwondingen bij kinderen is groter en gemeenten raken de controle kwijt. De nieuwe ideeën geven ruis op de lijn en spelen wordt zo minder veilig.”

Meedenken inwoners via verenigingen
Duncan Louer ziet wel mogelijkheden om inwoners mee te laten denken en helpen bij speelplekken, een trend die nog wel zal doorzetten. “Dergelijke burgerparticipatie kan vooral vorm krijgen via het oprichten van buurt- of speeltuinverenigingen zodat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en alles goed georganiseerd is. Geef je mensen te veel vrijheid dan lopen spelende kinderen meer risico.”