OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Speelplezier op recyclebare Dekowood houtsnippers ontstaan uit restmateriaal

Posted on Posted in Nieuws

Dekowood is een natuurlijke en duurzame speelbodem die past binnen het streven naar een circulaire economie. “Het materiaal komt van schoon resthout en heeft een prima valdemping,” zegt manager Martin Sulimma. “Het mooie is dat de houtsnippers na zo’n tien jaar speelplezier opnieuw zijn te gebruiken als biobrandstof, compost of onkruidwerende bodembedekker. Door recycling zijn de kosten nagenoeg nihil.”

Dekowood is een van de producten die het bedrijf Bruins & Kwast Biomass Management levert. Deze producent en leverancier van (bio)brandstoffen en grondstoffen heeft drie vestigingen en ongeveer 50 medewerkers. Martin Sulimma runt het agentschap voor Dekowood. “Ik werk samen met leveranciers, speeltuinverenigingen, gemeenten, waterschappen en hovenier-aannemerbedrijven om restproducten in te nemen en om de markt te voorzien van nieuwe producten.”

Natuurlijk product met constante valdemping
Volgens de manager biedt de valondergrond veel voordelen. “Deze bodem geeft de speelplek een mooie, natuurlijke uitstraling. De houtsnippers zorgen voor een constante valdemping over het hele terrein, dus niet alleen rond enkele plekken of de veiligheidszone. Een voordeel is verder dat kinderen aan hun schoenen minder materiaal mee nemen omdat Dekowood niet blijft plakken. Het restmateriaal is geshredderd. Dit betekent geen splinters en een grote hechtbaarheid waardoor het minder verspreidt in de omgeving. De ondergrond is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Verder zijn de aanschafprijzen voordelig en het onderhoud blijft tot een minimum beperkt. De aanleg van het materiaal kan ook door de afnemer zelf uitgevoerd worden, daar zijn de eenvoudige aanlegprocedures voor.

Lange levensduur en hergebruik
De toenemende wens van organisaties om duurzaam in te kopen en de ontwikkeling naar een circulaire economie zijn in het voordeel van Dekowood. “We willen met zijn allen de CO2-uitstoot verlagen, daar past onze ondergrond bij,” vertelt Martin Sulimma. “Wij voeren alle werkzaamheden in Nederland uit en gebruiken restwarmte bij het verwerkingsproces. Onze CO2-uitstoot is dus zeer laag. Daarnaast maken de lange levensduur, de waterdoorlatende eigenschappen en het hergebruik dit tot een milieuvriendelijk product. In ons voordeel is dat opdrachtgevers op termijn steeds meer subsidies cq. fiscaal voordeel kunnen krijgen voor het gebruik van dit soort klimaatvriendelijke producten. Zo biedt de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO NL) een vernieuwregeling (Mia/Vamil) aan ondernemers in de recreatiesector.” Dekowood is TÜV gecertificeerd en voldoet ook aan de FSC en PEFC-richtlijnen.

Stapje voor stapje inzet op duurzaamheid
Sinds 2014 is er sprake van een gestage ontwikkeling naar een circulaire economie, maar de manager merkt op dat het stapje voor stapje gaat. “Binnen gemeenten wordt er steeds meer op ingezet om de transitie mogelijk te maken, alleen strekt een speelruimteplan zich over een aantal jaren uit. Gelukkig zijn er daarnaast organisaties in de recreatiesector die zelf intensief inzetten op duurzaamheid, zoals dierenpark Artis waar de speelplekken zijn ingericht met Dekowood.” De verwachting is dat bijvoorbeeld speeltuinverenigingen, recreatiebedrijven en scholen vaker gaan kiezen voor duurzame materialen. “Daar ben ik blij om. Het is ontzettend leuk om bezig te zijn met productinnovaties. Zo werken we op dit moment aan een variant houtsnipper die het opspattende regenwater OLYMPUS DIGITAL CAMERAvoorkomt bij grafzerken bij begraafplaatsen. Het is waardevol om onze duurzame houtproducten verder geaccepteerd te krijgen in de Nederlandse samenleving door de voordelen te laten zien.”

Als leden een vuist maken
Martin Sulimma is al jaren lid van de Branchevereniging Spelen en Bewegen omdat hij wil weten wat er zich in de branche afspeelt en contact wil houden met overige leden. “Ook komt de vereniging op voor de belangen van de leden. De laatste jaren zie ik een positieve ontwikkeling op het vlak van de vertegenwoordiging. Spelen en bewegen wordt beter op de kaart gezet en uitgedragen in diverse media. Wat mij betreft mag de lobby in Den Haag nog intensiever zodat overheidsbreed rekening wordt gehouden met de positieve gezondheidsaspecten van spelen en bewegen.”

Investeren in speelruimte
De manager van Dekowood vindt het jammer dat er ook veel marktpartijen zijn die nog geen lid zijn van de vereniging. “Leden kunnen elkaar juist steunen en aanvullen. Het vormen van een gezamenlijke buffer en het onderstrepen van het nut en de noodzaak van spelen en bewegen heeft invloed op beleidsmakers. Zij blijven daardoor investeren in speelruimte in Nederland. Het lidmaatschap van de branchevereniging waarborgt kwaliteitsproducten en dienstverlening. Opdrachtgevers zijn eerder geneigd om met deze partijen samen te werken. Daarnaast zou ik het prettig vinden als we als branchevereniging ons profileren veilige én duurzame producten aan te bieden. In zijn algemeenheid is een dergelijk platform belangrijk, juist in tijden van bezuiniging. Als wij een vuist blijven maken is dat voor alle leden goed.”