2017

Goede voornemens voor 2017

Posted on Posted in Nieuws

Hebben we die nodig? Eigenlijk niet: als branchevereniging gaan we komend jaar graag door op dezelfde voet. Met een constante lobby bij de Rijksoverheid en andere regelgevende instanties om onze centrale doelstelling te bereiken: het onder de aandacht brengen en het bevorderen van spelen en bewegen.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 4 van het magazine BuitenSpelen –

Dat is in de praktijk soms behoorlijk enerverend! Bijvoorbeeld toen eind 2015 bekend werd dat de Rijksoverheid een uitspraak moest gaan doen over de toegestane hoeveelheid PAK’s in rubberproducten voor de Nederlandse speelmarkt, als gevolg van het ingaan van de Europese REACH-regelgeving. We zijn begin januari 2016 gaan mailen en bellen om te horen wanneer het ministerie van VWS met een standpunt zou komen. Gelukkig hebben we de juiste ingangen door onze deelname aan het Regulier Overleg Warenwet-DPNL (ROW). Bij de inrichting van speelplekken betekent deze regelgeving nogal wat voor alle bedrijven die hier actief in zijn. Want welke rubberen tegels en elementen worden in Nederland toegestaan? Dat het ministerie het onderzoek van het RIVM wil afwachten om meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid is niet meer dan logisch. Dat het zo lang moet duren tot die er is, is voor niemand wenselijk.

Een veelbesproken onderwerp binnen het ROW was afgelopen jaar de wens van de overheid om te starten met pilots met particulier speelgoed in de openbare ruimte. Ook daar hebben wij vanuit de branchevereniging een effectieve bijdrage geleverd. Dat het ministerie ruimte wil geven, zonder het WAS aan te passen, houdt in dat er dus automatisch wordt uitgegaan van een ander veiligheidsniveau. Dat roept nog vragen op en daar gaan we over doorpraten. Het is jammer dat er soms een beeld bestaat dat de bij ons aangesloten bedrijven alleen een commercieel belang hebben. Onze leden zijn dag in, dag uit bezig met het creëren van uitdagende en veilige speelaangelegenheden. Hun kennis en expertise kan juist bijdragen aan het gemeenschappelijke belang: het bevorderen van spelen en bewegen.

Geen nieuwe goede voornemens dus voor 2017, maar wel een wens: dat alle organisaties en bedrijven samenwerken, ook al hebben zij verschillende achtergronden, om meer ruimte voor spelen en bewegen te creëren. Daar gaat het ons immers allemaal om! Als branchevereniging gaan wij graag het gesprek aan en staan we in contact met vele organisaties. Zo werken we mee in de NEN-commissie over veiligheidsnormen, praten we mee bij bijeenkomsten zoals het Speelforum en het Netwerk kindvriendelijke steden van VNG en laten we ook zelf onderzoek doen naar spelen en bewegen. Wilt u met ons meedenken? Neem contact op, we maken graag  een afspraak voor het nieuwe jaar!