complete infographic enquête Speel- en beweeginfrastructuur 2018

Resultaten enquête Speel- en Beweeginfrastructuur 2018

Posted on Posted in Nieuws

 

“De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij”

Gemeentes besteden net zoveel geld aan speelplekken als het jaar daarvoor. Dat is een van de uitkomsten van de enquête over Speel- en Beweeginfrastructuur bij gemeentes. De enquête is uitgevoerd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen, Jantje Beton en het Platform Buitenspelen. Vrijdag 14 september 2018 zijn de resultaten gepubliceerd.   

Ruim een vijfde (24%) van de 380 gemeentes (in totaal 92 respondenten) nam deel aan de enquête. Voor het merendeel grotere gemeenten. Kleinere gemeenten waren ondervertegenwoordigd.  Het onderzoek vond plaats in de periode 22 mei 2018 tot en met 4 juni 2018.

Gelijkblijvend budget
Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging, is blij met de uitkomst: “De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij.  71,4% van de respondenten geeft aan dat het budget voor speel- en beweegruimte globaal gelijk blijft.

Kinderparticipatie
Kritisch is Koning over de mate van kinderparticipatie. “Uit de enquête blijkt dat slechts 47% van de gemeenten kinderen en jongeren invloed geeft bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat is nog niet de helft.” Pauline van der Loo, van Jantje Beton, sluit hierbij aan: “Kinderen weten heel goed wat ze nodig hebben en denken ook graag mee met de gemeente. Dat ze buiten spel blijven bij ruim de helft van de gemeenten is een gemiste kans.” En is ook in strijd met internationale afspraken, zegt Van der Loo: “In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat ieder kind het recht heeft zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden.”

Investeringen in een meer beweegvriendelijke buitenruimte
53,9% van de gemeentes geeft aan meer te gaan investeren in een beweegvriendelijke buitenruimte. De beweegvriendelijke buitenruimte komt niet alleen kinderen,  maar ook jongeren én volwassenen ten goede. Het gaat daarbij om fijne plekken en om een inrichting die uitnodigt om naar buiten te gaan. En om veilige wandel- en fietsroutes. Ook groen, kunstgras, faciliteiten voor urban sports en ruimte voor tieners maken daar deel van uit.

Investeringen in een beweegvriendelijke buitenruimte voor meerdere doelgroepen zijn een logisch gevolg van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft onder andere tot doel het creëren van een gezonde fysieke leefomgeving.

Meer weten? U vindt alle resultaten van de enquête op de website van de Branchevereniging:
http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/enquete-2018-speel-en-beweegruimte-gemeente/.
Meer informatie over de enquête is ook te vinden op www.jantjebeton.nl.

In editie 3 van het tijdschrift BuitenSpelen verscheen een artikel over de enquête. U kunt het hier downloaden bij platform BuitenSpelen.

Over Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! www.jantjebeton.nl

Over de Branchevereniging Spelen en Bewegen
De Branchevereniging Spelen en Bewegen bestaat uit experts in de inrichting van de buitenruimte voor spelen en bewegen. Bij de branchevereniging zijn verschillende soorten bedrijven aangesloten: leveranciers van speeltoestellen en ondergronden, aanbieders van onderhoud en beheer, ontwerpers en inspectiebedrijven. De branchevereniging ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. De leden helpen gemeenten graag met kinderparticipatie en het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte. Zie ook haar website: http://spelenenbewegen.nl/een-beweegvriendelijke-buitenruimte-kinderparticipatie-onze-leden-helpen.

Over Acquire  Publishing
Acquire Publishing is de grootste uitgever op het gebied van Architectuur, Ruimte en Mobiliteit. In samenwerking met branchegenoten stimuleert het merk BuitenSpelen de kennisdeling op het gebied van speelbeleid en -uitvoering via haar website, magazine, nieuwsbrief en evenementen.