Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

Richt de buitenruimte in voor spelen en bewegen, samen met de kinderen

Posted on Posted in Nieuws

Hoera, de tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij te zijn! De budgetten voor spelen en bewegen blijven in de meeste gemeenten gelijk. En de meerderheid van de gemeenten verwacht te gaan investeren in een beweegvriendelijke openbare ruimte. Dit zijn enkele uitkomsten van de enquête die we als branchevereniging Spelen en Bewegen dit jaar hebben gehouden onder gemeenten, samen met Jantje Beton en Platform Buitenspelen.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 3 (2018)  van het magazine BuitenSpelen –

Die enquête ga ik hier niet helemaal met u bespreken, maar voor de liefhebbers onder u: alle uitkomsten van de enquête staan onze website, www.spelenenbewegen.nl .

Wat ik wel met u wil bespreken, zijn twee thema’s die er uitspringen voor ons als branchevereniging: kinderparticipatie en het investeren in een beweegvriendelijke openbare ruimte.

Burgers betrekken bij het inrichten van speelplekken, dat gebeurt in bijna alle gemeenten. Maar kinderen betrekken, dat doet minder dan de helft. Terwijl het zó goed kan, en zoveel oplevert! En onder onze leden zijn veel bedrijven die u daarbij kunnen helpen. Ga met de kinderen zélf de wijk in, laat ze aanwijzen waar ze graag spelen. Of waar ze graag zouden willen spelen, maar waar het nu niet kan of mag. Kijk samen met de iets grotere kinderen of ze veilig op die fijne speelplekken kunnen komen, lopend of op de fiets. Vraag ze wat ze missen. En wat ze juist heel erg leuk vinden aan de plekken die er nu zijn.

En waarom zou je de kinderen, jongeren en ouderen niet ook betrekken bij de algemene inrichting van de openbare ruimte? Bij vragen over waar een speelplek komt, en waar gewoon een grasveld? Of keuzes over voetpaden, fietsroutes en fietsstalplekken? Ook daarover kunnen zij als gebruikers van de ruimte heel goed aangeven wat werkt en wat beter kan.

Want – en dat is het tweede thema dat er voor ons uitspringt – een buitenruimte die uitnodigt tot bewegen, waar je veilig kunt lopen en fietsen en fijn kunt spelen, die is zó belangrijk. Omdat je dan vanzelf genoeg lichaamsbeweging krijgt, geniet van een mooie, gezonde omgeving en mensen kunt ontmoeten. Goed dat meer dan de helft van de gemeenten verwacht daarin te gaan investeren. Dat zouden eigenlijk alle gemeenten moeten doen!

Natuurlijk is het ook heel goed als kinderen bij een sportclub gaan. Maar als je je eenzijdig daarop richt, dan vergeet je een heel belangrijk deel van de vrije tijd van kinderen. Want de meeste kinderen zijn niet elke dag bij hun sportclub te vinden. En het dagelijkse bewegen, dat doe je door te lopen en te fietsen. En door buiten te spelen, op het schoolplein in de pauzes. En na school, misschien wel op datzelfde schoolplein. Of anders op een speelplek in de buurt. Liefst dichtbij huis en in het zicht voor de kleintjes. En op een sociaal veilige en veilig bereikbare plek voor de grotere kinderen.

Kortom, gemeenten:  richt de buitenruimte in voor spelen en bewegen,  sámen met de kinderen! En als u niet weet hoe dat handig aan te pakken: onze leden kunnen u ook hiermee helpen.

foto: Anne Koning, fotograaf: René Zoetemelk