Foto Michiel van Campen

Nieuwe voorzitter branchevereniging Spelen & Bewegen: Michiel van Campen

Posted on Posted in Nieuws

De branchevereniging Spelen & Bewegen heeft met ingang van mei 2020 een nieuwe voorzitter: Michiel van Campen. Michiel is een ervaren belangenbehartiger met veel affiniteit voor spelen en bewegen. Buiten spelen en bewegen draagt vanaf jonge leeftijd bij aan de ontwikkeling van het kind: motorisch, sociaal en cognitief. Daarom is de bedrijfstak Spelen & Bewegen van cruciaal belang: die zorgt voor fijne (buiten)speelvoorzieningen, waar jong en oud samen in beweging komen.

Michiel: “Ik ben zeer vereerd dat ik deze mooie branche mag vertegenwoordigen. Ik geloof dat de kansen op succes het grootst zijn, daar waar maatschappelijke uitdagingen en bedrijfsbelangen hand in hand gaan. In toenemende mate is er aandacht voor het belang van gezond opgroeien. En dus ook voor de ruimte die hiervoor voor kinderen moet worden gecreëerd. Ik kijk er naar uit om hier samen met onze leden en natuurlijk met onze maatschappelijke partners en overheden mee aan de slag te gaan.”

Het bestuur van de branchevereniging heet Michiel van harte welkom en wenst hem veel succes toe bij het behartigen van de belangen van spelen en bewegen voor jong en oud.