sitelogo

Hoe zien de speelplekken eruit, waar kinderen graag spelen? Onderzoek en interviews

Posted on Posted in Interview, Nieuws

Ons doel is, dat meer kinderen meer gaan buiten spelen en bewegen
Als branchevereniging Spelen en bewegen willen wij dit bevorderen. Dat doen we onder meer door aandacht te vragen voor wat werkt om kinderen aan het buiten spelen te krijgen. Hoe zien de speelplekken eruit, waar kinderen graag spelen?

Iedereen weet, dat het voor kinderen belangrijk is buiten te spelen
We denken dat wij niet hoeven aan te tonen dat spelen belangrijk is voor kinderen. Daar is en wordt gelukkig al veel onderzoek naar gedaan. Buiten spelen en bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Denk aan een goede motoriek, ogen waarmee ze ook in de verte goed kunnen zien, stevige botten, sterke spieren en een gezond gewicht. En aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en het leren omgaan met risico’s.

Het is belangrijk voor de kinderen zelf en ook voor de samenleving als geheel
Dat kinderen genoeg buiten spelen is niet alleen belangrijk voor de huidige generatie kinderen. De hele samenleving heeft er belang bij dat de huidige generatie kinderen gezond en evenwichtig opgroeit tot de volgende generatie (jong)volwassenen.

Op welke speelplekken lukt het, veel kinderen aan het buiten spelen te krijgen?
Natuurlijk is er ten eerste speelruimte nodig voor kinderen, en ten tweede voldoende geld voor de inrichting daarvan. Ten derde is het belangrijk dat die ruimte en dat geld effectief worden ingezet. Wat werkt, om kinderen aan het buiten spelen te krijgen?

Daar laten we – met onze beperkte middelen – onderzoek naar doen
Recent hebben we een opdracht gegeven aan InnoSportLab om fysiek-ruimtelijke en sociale kenmerken met de meeste invloed op buiten spelen in kaart te brengen middels een onderzoek. Voor de sociale kenmerken focust het onderzoek zich op het achterhalen van de factoren waar een speeltuin aan dient te voldoen zodat deze veel gebruikt wordt. Daarnaast probeert het aan de hand van de bepalende fysiek-ruimtelijke kenmerken de optimale spreiding en omvang van buitenspeelplekken in wijken te voorspellen. Zie https://innosportlabsportenbeweeg.nl/project/branchevereniging-spelen-en-bewegen/.

En daar proberen we een beeld van te geven via interviews
We houden daarvoor interviews over succesvolle speelplekken: speeltuinen en schoolpleinen waar kinderen graag spelen. Onze leden hebben die speelplekken als voorbeelden ter inspiratie aangedragen. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling leveranciers, ontwerpers of andere betrokken bedrijven in de schijnwerpers te zetten. Het gaat erom de speelplekken te beschrijven. We houden de interviews met de betrokkenen bij die speelplekken. De interviews plaatsen we op onze website en op het online Platform Buitenspelen, ter inspiratie. Op onze website vindt u ze onder Nieuws. Het eerste interview in deze reeks is dat over Speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal, geplaatst in september 2019.