Foto Michiel van Campen

Goed leren lezen en rekenen? Dat vraagt om spelen, spelen en spelen!

Posted on Posted in Nieuws

Brancheorganisatie Kinderopvang schudde iedereen wakker, vooraf aan het debat van de Tweede Kamer over de kinderopvang. Met een boodschap die ik driedubbel onderstreep: laat kinderen spelen – dán leren ze!
Dat geldt zeker voor de jongste kinderen, om wie het in de kinderopvang draait. En het blijft gelden, ook als kinderen opgroeien. Maar zeker die eerste jaren zijn ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Ook voor het leervermogen op gebied van taal en rekenen.

– Deze column van voorzitter Michiel van Campen is geplaatst in nummer 2 (2022)  van het magazine BuitenSpelen –

In Kamervragen vooraf was geopperd al op de kinderopvang leerdoelen te stellen en te toetsen. Met goede bedoelingen; het niveau van lezen en rekenen op de basisschool gaat achteruit. Dus wordt gezocht naar manieren hieraan iets te doen. Maar minder spelen op de kinderopvang is niet de juiste manier hiervoor. Integendeel!

Want het mooie is: in beweging ontwikkel je als kind je hersenen. En dat gaat vanzelf, als je kinderen laat spelen. En het best. In de zandbak en met karretjes. Op driewielers en fietsjes. Klimmen en rennen. Hinkelen en touwtje springen. Het is goed voor je ruimtelijk inzicht, je ervaart dat je het leert door te doen. Precies wat je nodig hebt om te leren lezen, tellen en rekenen. Spelen is nodig als basis voor alles wat kinderen in de rest van hun leven willen leren en doen.

Deskundigen bevestigen dit op grond van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschapsjournalist Mark Mieras en hoogleraar Jasper Schipperijn vertelden onze leden hierover. En hoogleraar Erik Scherder vertelt het op tv. Schommelen, huppelen, de lijst is eindeloos; leren gaat het best met spelen, spelen en spelen: 1) véél spelen voordat kinderen leerplichtig zijn; 2) spelen tussen het leren en stilzitten door; 3) op school, spelend, in beweging leren. Want bewegen stimuleert de concentratie en het geheugen. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: dat zoiets leuks als spelen zó ongelooflijk goed is!

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich van het belang van spelen bewust zijn. Voor elk kind op zich én voor de hele samenleving. Hanneke Poot, onder meer psychomotorisch remedial teacher, gaat hierover in ons lezingenprogramma op de Kindvak-beurs in het najaar vertellen. En we vragen aandacht voor de buitenspeeldagen in juni: Nationale Buitenspeeldag, de Grote Samenspeeldag en Modderdag. Eigenlijk zou elke dag een buitenspeeldag moeten zijn!

Wat betreft het onzalige idee van leerdoelen en toetsen op de kinderopvang liep het debat gelukkig goed af. Voor minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is verschoolsing van de kinderopvang niet aan de orde. Zij maakte duidelijk dat jonge kinderen spelenderwijs leren. En dat pedagogisch medewerkers dit ondersteunen door ze in hun spel te begeleiden en aan te moedigen.

Wat ik hoop, is dat ook de ministers Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs zich realiseren hoe belangrijk spelen is voor de gezondheid en de ontwikkeling van elke nieuwe generatie. En dat zij gezamenlijk beleid maken waarin kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen voor spelen, spelen en spelen. Wellicht gaat het lezen en rekenen dan spelenderwijs beter!