Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

Column: Spelen is groeien

Posted on Posted in Nieuws

Voor u ligt mijn laatste column voor het magazine BuitenSpelen. Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik nog voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Maar op het moment dat u dit leest, ben ik net voorzitter-af. Dan heb ik mijn eerste werkweken in mijn nieuwe functie (gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland) achter de rug. Een afscheid is altijd een moment waarop je terug te kijkt, maar ook een goed moment om vooruit te kijken.

– Deze column van (oud-)voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 3 (2019)  van het magazine BuitenSpelen –

Ruim vier jaar heb ik voorzitter mogen zijn van de branchevereniging. Jaren waarin de branchevereniging een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. We zijn in ledenaantal gegroeid. Onze website is vernieuwd en de communicatie is professioneler geworden. We zijn actief in gesprek gegaan met de overheid en met andere organisaties op gebied van spelen en bewegen. Daar mag de branchevereniging trots op zijn.  Ik ben er trots op!

We hebben een tijd gehad waarin jammer genoeg veel bezuinigd is op spelen en bewegen. Jammer, want het is goed voor jong en oud om buiten in beweging te zijn. En spelen is zó belangrijk!  Het is goed voor de hele samenleving daarin nu te investeren. Goed voor de huidige generatie kinderen. Want spelen is groeien. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen tot sociale, verantwoordelijke volwassenen. Nog te veel kinderen en jongeren spelen te weinig buiten. Terwijl het ook gewoon zo leuk is om te doen. Een brochure, die we hebben laten vertalen uit het Engels, legt dit heel duidelijk uit. U kunt hem vinden op onze website. Lees hem en verspreid hem vooral!

Gelukkig zien onze leden dat het de laatste jaren weer wat beter gaat met de aandacht voor buiten spelen en bewegen. Dit blijkt uit een enquête onder onze leden. Ik ben ook zeer benieuwd naar de uitkomsten van de enquête onder gemeenteambtenaren. Die hebben we begin september gehouden, in samenwerking met Jantje Beton en platform BuitenSpelen. De uitkomsten zullen in het volgende nummer van magazine BuitenSpelen bekend worden gemaakt.

Vooruitkijkend hoop ik dat de groei in de komende jaren doorzet. Want het is hard nodig dat er goede speelplekken bij komen voor kinderen. En dat jong en oud in de openbare ruimte in beweging kunnen zijn. Waar ik heel benieuwd naar ben, dat is of de nieuwe Omgevingswet gaat leiden tot ruimte voor spelen en bewegen. Die wet biedt daar zeker kansen voor. Het is belangrijk, dat mensen die besluiten nemen over de openbare ruimte die kansen zien en grijpen. In een van mijn eerdere columns schreef ik daar al over. In onze Kennisbank kunt een voorbeeldboodschap vinden: http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/voorbeeldboodschap-maak-omgevingswet-tot-kans/. Daarbij vindt u ook verwijzingen naar achtergrondinformatie. De moeite waard!

Voor mij liggen er nieuwe uitdagingen te wachten. Ik zal minder intensief met spelen en bewegen bezig zijn. Maar daar waar ik kan, zal ik de belangen van spelen en bewegen laten meewegen.
Want kinderen groeien door te spelen, en dat is goed voor de hele samenleving.

Anne Koning was tot 1 september 2019 voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Daarnaast zette ze zich vanuit diverse functies in voor spelen en bewegen. Bijvoorbeeld als adviseur bij Stad 2.0, als PvdA-lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland en als stedelijk gebiedsontwikkelaar . Eerder droeg ze als raadslid en wethouder van Delft bij aan een kindvriendelijke stad. Sinds 5 september 2019 is zij gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, met in haar portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, recreatie en sport.

foto: Anne Koning, fotograaf: René Zoetemelk