De Meiboom_trampoline

Het schoolplein van De Meiboom lokt ook buiten schooltijd spelen en bewegen uit

Posted on Posted in Nieuws

“Wat zou het mooi zijn als ons schoolplein kinderen verleidt om te gaan spelen en bewegen, tijdens en buiten schooltijd, dus ook na school en in het weekend”
Dat was de gedachte waarmee Ans Nieuwenhuis meer dan twee jaar geleden aan de slag ging. Zij deed dat samen met schooldirecteur Marianne van den Broek van basisschool De Meiboom in Nijmegen. Zelf werkt Ans vanuit welzijnsorganisatie Bindkracht 10 op De Meiboom. In haar functie ‘brede-school-coördinator’ is het haar taak signalen op te vangen van ouders en kinderen, in de wijk en op school, van de problematiek er die speelt. En samen met de school en de wijkbewoners te bedenken wat je daaraan zou willen en kunnen  doen. Een van de problemen die Marianne en Ans  signaleerden, was dat kinderen veel binnen zitten en veel op de iPad bezig zijn. Een vernieuwing van het schoolplein zou daar verandering in kunnen brengen.

“Het schoolplein had al een functie voor de wijk, maar het was een kaal plein met veel steen,”
vertelt Ans. Het plein is best groot, ongeveer 30 bij 50 meter, met een deel voor de onderbouw en een deel voor de bovenbouw.  Op het onderbouwdeel stond een speeltoestel, er was een groenstrook met wat struiken en wat wit zand, en verder was er vooral veel steen. Op het bovenbouwdeel stonden vier basketbalpalen en een tafeltennistafel. Ook daar was de rest steen. Schooldirecteur Marianne had op een andere school toestellen gezien  die haar aanspraken: digitale palen waarmee de kinderen educatieve spellen kunnen doen, waarbij je ook moet bewegen. Met de leverancier daarvan is ze in gesprek geraakt over wat er nog meer aan goede, uitdagende en fantasierijke toestellen zijn. Samen met de leverancier hebben Ans en Marianne een plan gemaakt.

In april/mei van dit jaar was het plein klaar, na een lang proces van fondsen werven
De Meiboom_zandtafels
“Naast het bedrag dat de school had gereserveerd voor de herinrichting en de gemeentelijke bijdrage hebben we fondsen geworven”, vertelt Ans. Dat fondsen werven hebben Ans en Marianne samen gedaan. Wat bijvoorbeeld veel werk was, was het maken van een visie op spelen voor een van de fondsen. De eisen van de fondsen hebben ook tot goede aanvullingen op het plan geleid. “Wij hadden sterk ingezet op bewegen. Maar van één van de fondsen moesten we meer ruimte bieden voor fantasiespel. Weer een ander fonds wees erop dat er kinderen zijn die op andere manieren tot spel komen,” zegt Ans. En dankzij het fonds van de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind zijn er zandtafels gekomen. Zo kunnen ook kinderen in een rolstoel met zand en water spelen.

Het schoolplein is een combi geworden van het uitlokken van bewegen en van fantasiespel
Op het bovenbouwplein zijn twee digitale palen gekomen. Twee van de vier basketbalpalen zijn weggehaald en er is een parcours gekomen, waarop kinderen ‘freestyle’- oefeningen kunnen doen: springen of slingeren van element naar element. Tegelijk is de vormgeving van het parcours zo, dat het ook uitnodigt tot fantasiespel. Er ligt een blauwe baan in het verder groene kunstgras, waar je een soort rivier in kunt zien. “Kinderen gaan daar zelf allerlei spelvormen omheen bedenken. Dat had ik niet zo ingeschat,” vertelt Ans.” Ze gebruiken het heel creatief, zoals zij dat op dat moment zien.” Op het onderbouwplein zijn een kleine trampoline gekomen, twee evenwichtsbalken, een wat grotere zandbak en zandtafels. De groene strook is groter gemaakt en dat is een soort van blote-voeten-pad geworden, met wilgentakken, een wilgenhut en veel groen. De combi van bewegen en fantasiespel vindt Ans het grootste succes!

De Meiboom_freestyle-parcours “Ouders, kinderen en jongeren uit de wijk hebben we bij het plan betrokken,” vertelt Ans
“Op school kregen we vanuit de leerlingenraad allerlei ideeën van kinderen. In de wijk was er een groep jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, die op het plein veel met de basketbalpalen speelden en het plein domineerden. Die hebben we het plan voorgelegd, omdat er twee basketbalpalen weg zouden gaan. En zij waren heel enthousiast, omdat ze het parcours heel mooi vonden. En ze vonden het geweldig dat ze er ook een stem in hadden!” Een belangrijk punt voor ouders was dat er een net over de zandbak kwam, tegen de katten en tegen het inwaaien van vuil. Dat net is er ook gekomen.

Buiten schooltijd wordt het plein gebruikt door kinderen en jongeren tot een jaar of achttien
Toezicht vanuit school is er dan niet. Maar overdag komen er ook kleine kinderen spelen, en dan komen er ouders mee. ’s Avonds komen er vooral bovenbouw-kinderen en jongeren chillen. Vanuit de flats naast het plein houden ouders van kinderen die op school zitten het plein wel in de gaten. “Maar,” zegt Ans, “je moet voor een schoolplein in de wijk wel zorgen dat alles heel degelijk is, want kinderen – en in het weekend jongeren – proberen alles uit. We hebben ook meer prullenbakken geplaatst en attenderen kinderen en ouders erop dat we het met elkaar schoon moeten houden. Tot nu toe is er gelukkig weinig tot niets gebeurd; er is genoeg om te spelen. Het is veilig en ‘hufterproof’. En er hangen camera’s; dat maakt dat de kinderen en jongeren zich netter gedragen, want ze weten: alles wordt opgenomen.” Het plein had al een functie voor de wijk, maar binnenkort sluiten de school en de gemeente toch een convenant, met daarin afspraken over het plein.

De kinderen bewegen meer, maken minder ruzie en het schoolplein is nu kleurrijker
De Meiboom_memopalen
De kunststof ondergrond rond de trampoline is oranje en de ondergrond  onder het freestyle-parcours is groen en blauw. Daardoor heeft het plein veel meer kleur gekregen. Van de leerkrachten hoor je dat de kinderen veel meer bewegen. De kinderen hebben veel meer speelmogelijkheden gekregen. Daardoor maken ze minder ruzie; ze zitten minder op elkaars lip en er zijn speelmogelijkheden voor meerdere groepjes kinderen. Een ander verschil is, dat er wel eens kinderen uit de onderbouw op het bovenbouwplein gaan spelen, met de digitale palen. En kinderen uit de bovenbouw springen graag op de trampoline, vooral veel jongens maken er salto’s op. En een heel enkele keer spelen kinderen uit de bovenbouw nog in de zandbak. Voorheen was er eigenlijk nooit uitwisseling tussen het bovenbouw- en onderbouwplein.

Komend jaar staan er activiteiten op stapel om kinderen met handicaps te bereiken
Aandacht voor inclusief spelen is ook een eis vanuit het eerder genoemde fonds voor het gehandicapte kind,” vertelt Ans. Inclusief spelen, het samen spelen van kinderen met en zonder handicaps, komt niet vanzelf, ook niet als je het schoolplein er voor inricht. Het is belangrijk kinderen met handicaps actief naar het schoolplein te halen om er samen met andere kinderen te spelen.

“We krijgen veel complimenten over het plein,” zegt Ans
“Van ouders en kinderen, en van de fondsen. De gemeente is ook tevreden. De wethouder en de betrokken ambtenaar waren bij de opening en ze waren enthousiast.” Zou ze nog iets willen veranderen of toevoegen? “Misschien een grotere trampoline,” denkt Ans. “Of een tweede trampoline erbij.”

De Meiboom_evenwichtsbalk

Gegevens in het kort:

Oppervlakte: 1.500 m2
Speeltoestellen bovenbouw: digitale palen, freestyle-parcours met fantasie-elementen
Speeltoestellen onderbouw: zandbak, 2 evenwichtsbalken, zandtafels, trampoline, groenstrook met wilgenhut
Sportfaciliteiten, bovenbouwdeel: 2 basketbalpalen
Openbaar toegankelijk buiten schooltijd: ja
Bankjes: ja, en ouders kunnen ook zitten op de rand van de zandbak en op betonnen banken op het bovenbouwdeel
Eten / drinken verkrijgbaar: nee
Toiletten beschikbaar: nee (alleen voor de schoolkinderen tijdens schooltijd)
Bereikbaar per fiets / te voet: ja