speeltuin Ammerzoden4

Veilig spelen centraal bij onafhankelijk servicebedrijf REPCON

Posted on Posted in Nieuws

“Het is mooi werk om een drukbezochte speelplek zoals in Diergaarde Blijdorp goed en veilig speelbaar te houden,” zegt Martine van Leeuwen, operationeel manager van REPCON. Bij het servicebedrijf staat veilig spelen voorop. De focus ligt op vakkundige inspecties, onderhoud, installatie en reparaties van speelplekken.

REPCON draagt er sinds 1996 aan bij dat veel kinderen veilig kunnen spelen. “Bij veel speel- en beweegplekken wordt er een mix aan speeltoestellen, fitnesstoestellen en onderdelen van verschillende leveranciers gebruikt. Wij kunnen met al die merken uit de voeten,” vertelt Martine van Leeuwen. “Onze werkzaamheden starten vrijwel altijd met een inspectie / servicecontract, daarbij levert de inspecteur een rapportage aan met bevindingen en acties. Als er acties nodig zijn, dragen wij daarbij direct een oplossing aan voor de opdrachtgever. We doen bijvoorbeeld een kostenopgave voor de reparatiewerkzaamheden of het leveren van de benodigde onderdelen voor reparatie in eigen beheer. Het ontzorgen van de klant staat voorop.”

Massaal bespeelde plekken bijhouden
Om de gegevens rondom de inspectie en het onderhoud van een speelplek te documenteren maakt het bedrijf gebruik van het digitaal beheersysteem Playmapping. Of dit gebeurt via het beschikbaar gestelde systeem van de opdrachtgever. “Per speelplek en toestel houden we bij wat de openstaande of afgeronde punten zijn, waardoor onze opdrachtgevers altijd een sluitende beheeradministratie hebben.” Alle klanten zijn de operationeel manager even lief. “Natuurlijk zijn er bepaalde klanten die tot de verbeelding spreken, zoals Landal Greenparks en Roompot vakantieparken, diverse gemeenten en kinderdagverblijforganisaties. Het motiveert onze medewerkers dat we voor diverse toonaangevende organisaties mogen werken. En dat we er met inspecties en reparaties voor zorgen dat vele kinderen veilig kunnen spelen.”

Installatiewerkzaamheden als onderdeel van Kompan
In 2016 kwam er voor het 30 medewerkers tellende REPCON een grote uitbreiding. Naast de inspectie en reparatie van alle merken gaat REPCON de installatie van nieuwe toestellen van speeltoestellenleverancier Kompan uitvoeren. “De komende jaren verdubbelen we in aantal buitendienstmedewerkers,” licht de operationeel manager toe. “Op die manier kunnen we alle klanten in de gehele Benelux nog beter bedienen. Dat is ook nodig omdat we onze huidige werkzaamheden ongewijzigd voortzetten.”

Focus op onderhoud voor langere levensduur speelplekkenRepcon
Het servicebedrijf ziet twee trends. Opdrachtgevers willen graag meer inzicht in het rendement van hun investeringen. “Dat zit vaak in lastig meetbare zaken als een betere sociale integratie, een gezondere leefstijl en een bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, ouderen en mindervaliden.” Daarnaast kiezen organisaties steeds vaker voor duurzaamheid van speel- en beweegplekken waardoor de levensduur toeneemt. “Vroeger kwam het voor dat een speelplek theoretisch aan het levenseinde was gekomen en wij een prima functionerend toestel afbraken. De trend is nu dat organisaties praktischer kijken en langer doen met hun speeltoestellen en speelplekken. Als een toestel na een kleine reparatie nog jaren meekan wordt daar vaak voor gekozen. Als servicebedrijf denken wij mee bij deze verschuiving naar duurzaam onderhoud en duurzame service,” zegt Martine van Leeuwen.

Wel of niet certificeren natuurspeelplekken
Waar REPCON veel vragen over krijgt zijn kwesties rondom natuurlijke speelplekken. “Dat zijn er steeds meer en wij merken dat er onduidelijkheid is over wanneer iets een speeltoestel is en het gecertificeerd moet worden. Zo zijn er hoveniers die speelplekken aanleggen met boomstammen, touwen om te klimmen en dergelijke. Omdat dit speelobjecten zijn moeten deze vaak ook gecertificeerd worden. Tenslotte heb je ook bij zo’n terrein te maken met de toegestane valhoogtes en zaken als obstakelvrije ruimtes. Mensen vinden het vreemd dat ze een rioolbuis moeten laten certificeren en inspecteren. Toch schrijft de wet voor dat ook dit soort speelplekken veilig moeten zijn en door een geaccrediteerde instantie gecertificeerd moeten worden volgens het WAS. Wij hebben regelmatig contact met AKI’s over natuurplekken en in negen van de tien gevallen besluiten zij dat daar een certificeringstraject van toepassing is. De onduidelijkheid kan af en toe voor lastige en onduidelijke situaties zorgen. Veel kan worden voorkomen als mensen kennis nemen van de reikwijdtenotitie .”

Meerwaarde branchevereniging
De inspectie-experts hopen dat ook de branchevereniging er aan kan bijdragen om de bekendheid rondom de regelgeving te vergroten. Dat geeft in de markt meer duidelijkheid bij de aanleg van speel- en beweegplekken. Martine van Leeuwen: “We zien een duidelijke trend dat fabrikanten steeds vaker behalve speeltoestellen en speelplekken ook fitness en beweegplekken aanbieden voor alle leeftijden. Het is belangrijk dat al deze aanbieders verenigd zijn in een branchevereniging.” Het servicebedrijf is al lang lid van de branchevereniging. “Het is belangrijk dat er een centraal orgaan is dat voor onze branche als spreekbuis fungeert. Zo kunnen we gezamenlijk invloed uitoefenen op regelgeving en wetgeving. Het is belangrijk dat je niet als afzonderlijk bedrijf reageert, maar met één mond praat. Samen sta je sterker.”