Foto Michiel van Campen

Samen buiten spelen – niet vanzelfsprekend, maar heel belangrijk!

Posted on Posted in Nieuws

Samen (buiten) spelen is leuk, goed en gezond voor álle kinderen. Als kinderen al op jonge leeftijd veel buiten spelen, zullen ze ook als volwassenen meer de behoefte hebben aan sport en lichaamsbeweging. In het Preventieakkoord is daarom afgesproken ook het spelen te stimuleren, opdat we in 2040 in een gezonder Nederland leven. Toch spelen lang niet alle kinderen elke dag buiten. En een groep kinderen voor wie buiten en samen spelen al helemaal niet vanzelfsprekend is, dat zijn de kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

– Deze column van voorzitter Michiel van Campen is geplaatst in nummer 4 (2020)  van het magazine BuitenSpelen –

En samen (buiten) spelen is juist wel heel belangrijk. Met vriendjes en vriendinnetjes, of leeftijdgenootjes uit de buurt of op school. Ongemerkt leer je al spelende je grenzen te verleggen, risico’s te nemen. Je bouwt zelfvertrouwen op en ontwikkelt je fantasie en je creativiteit. Buiten zijn is goed voor je ogen en spelen en bewegen is goed voor je motoriek, de ontwikkeling van je botten en spieren en niet in de laatste plaats voor je hersenen.

De week waarin ik dit schrijf, is de Week van het Gehandicapte Kind. Bij het verschijnen van deze column is dat alweer even geleden. Maar ik vraag er toch graag uw aandacht voor. In de media was de afgelopen dagen geregeld Jan Willem Laan te zien, voorzitter van stichting Het Gehandicapte Kind. Hij vertelde hoe belangrijk contact met leeftijdsgenoten is voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een handicap, ofwel met een beperking.

Dat is ook de gedachte achter het SamenSpeelAkkoord, dat wij als branchevereniging Spelen & Bewegen mede hebben ondertekend in november vorig jaar. Als je samen speelt, leer je elkaar kennen en kun je vrienden worden. Als branchevereniging willen wij bevorderen dat álle kinderen meer buiten gaan spelen en meer buiten gaan bewegen. Daarvoor zijn ook aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen nodig. Hoe mooi zou het zijn, als nog meer speelplekken geschikt zouden zijn om met een diversiteit aan kinderen samen te spelen!

Daar is lang niet altijd aandacht voor. En niet iedereen weet hoe het aan te pakken, een speelplek op die manier in te richten. En tóch kan het. Op onze website publiceren we van tijd tot tijd een interview over een speelplek die in de praktijk goed werkt. Om te inspireren.

Als er één speelplek is voor kinderen met en zonder beperkingen die inspireert, dan is het wel De Kleine Molen in Smilde. Dit was eerst een heel gewone buurtspeelplek. In een heel gewone wijk in een gemeente met een beperkt budget voor spelen. Nu is het een heel bijzondere speelplek, waar iederéén kan spelen. Dit dankzij een actieve betrokkenheid van vrijwilligers en van de buurt, waaronder de naastgelegen woonvoorziening voor kinderen met een handicap. En aan een gedreven beheerder, die heel veel heeft uitgezocht en gecombineerd en zelf een speeltoestel heeft bedacht! Hij komt aan het woord in het interview op onze website: Henk Suurd, gemeente Midden-Drenthe. Een inspirerend voorbeeld dat navolging verdient op heel veel plekken in het land. Want samen spelen is leuk en gezond en goed voor álle kinderen!