speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud

De Branchevereniging Spelen & Bewegen zet weer een stap vooruit!

Posted on Posted in Nieuws

De maatschappij verandert in rap tempo voor wat betreft de bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl voor jong en oud.
Zo volgt uit het Preventieakkoord uit 2018 dat het voor de gezondheid van individuele burgers van belang is voldoende en uitdagende ruimte te bieden, om mensen meer in beweging te krijgen. Het akkoord benoemt expliciet onder meer: inzet op attractieve speelplaatsen, stimuleren van actief buiten zijn in de natuur en een passend sport- en beweegaanbod voor volwassenen en kinderen met overgewicht. Maar de druk op de openbare ruimte neemt enorm toe. Daarvoor is de nieuwe Omgevingswet bedoeld:  om te komen tot een afweging van verschillende belangen. Doel van deze integrale benadering is in de fysieke leefomgeving een goede, veilige en gezonde omgevingskwaliteit te realiseren.

Ook de Branchevereniging Spelen & Bewegen ontwikkelt zich: naar integraliteit.
De Branchevereniging Spelen & Bewegen staat voor het belang van voldoende ruimte voor (buiten-speel)voorzieningen, waar jong en oud elkaar ontmoeten en in beweging komen. Voor het werkveld van de leden van Branchevereniging Spelen & Bewegen zijn het Preventieakkoord en de Omgevingswet dan ook positieve ontwikkelingen, die vragen om een verdere, integrale ontwikkeling van de vereniging. Daarom zijn binnen de Branchevereniging sinds kort ook ontwerpers van speeltoestellen en speelomgevingen vertegenwoordigd, naast producenten, leveranciers, terreininrichters en inspectiebedrijven daarvan. Haar leden vangen daardoor al in een vroeg stadium trends en signalen op en delen die met gesprekspartners, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onlangs is de Branchevereniging Spelen & Bewegen kennispartner geworden van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), om daarmee nog meer het belang van voldoende beweging onder de aandacht te brengen.

Recentelijk is Eelco Koppelaar toegetreden als bestuurslid communicatie.
Daardoor zijn de ontwerpers nu ook in het bestuur van de vereniging vertegenwoordigd.

Nu is het tijd voor de volgende stap: nog meer de kennis en ervaring delen die binnen de Brancheverenging Spelen & Bewegen aanwezig is.
En als het gaat om ontwikkelingen in spelen en bewegen en bewustwording over gezondheid, meer naar buiten treden als kennispartner voor de maatschappelijke partners en voor opdrachtgevers van de leden. Zo zet de Branchevereniging Spelen & Bewegen zich – met al haar leden – in voor voldoende en uitdagende ruimte voor spel en beweging!

foto: speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud