Samen bereiken we meer voor spelen en bewegen

Posted on Posted in Nieuws

Samen bereik je meer dan in je eentje. Daarom werken we samen binnen onze branchevereniging. En daarom werken we als branchevereniging samen met andere partijen. Zo bereiken we veel voor spelen en bewegen. En als voorzitter ben ik daar trots op!

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 4 (2017)  van het magazine BuitenSpelen –

Trots ben ik ook op onze ledengroei in het afgelopen jaar: vier leden erbij! Leden die ook graag hun aandeel leveren aan onze branchevereniging. En die versterking komen bieden aan het bestuur en aan de commissies en werkgroepen die we hebben. Want we doen van alles, samen!

De sfeer in onze ledenvergaderingen vind ik plezierig. We leren van elkaar. En samen bereiken we, wat we afzonderlijk niet kunnen. Natuurlijk zijn de leden deels elkaars concurrenten. Maar in de ledenvergadering draait het daar niet om. Want als branchevereniging gaat het ons nooit om het belang van één bedrijf, maar altijd om het belang van de branche. En daarmee ook om het belang van spelen en bewegen. In de eerste plaats voor kinderen, maar het besef groeit, dat (buiten) spelen en bewegen gezond is voor jong én oud.

Spelen en bewegen is natuurlijk alleen gezond, als je het voldoende veilig doet. Daarom houden we ons als branche aan de nog niet verplichte norm voor veilige fitnesstoestellen. En we moedigen aan, dat onze opdrachtgevers daarom vragen bij aanbestedingen of opdrachten. We hebben als branchevereniging een voorbeeldtekst daarover gemaakt.

Als branchevereniging praten we met de overheid. Bijvoorbeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), over het effect van de nieuwe normen voor speeltoestellen. En over de gelijkstelling van de Algemene Keurende Instanties (AKI’s) in Europa. Het Ministerie heeft helderheid beloofd over de extra punten die worden meegenomen in de Nederlandse keuring. Daar zijn we blij mee, want dan kunnen buitenlandse AKI’s daar ook aan toetsen, en gelijkgesteld worden aan Nederlandse AKI’s. En dat is goed voor de hele branche.

Vanuit de branchevereniging stimuleren en initiëren we onderzoek rond spelen en bewegen. Meerdere studenten doen onderzoek naar speelplekken en speelgedrag. Wij zijn ook opdrachtgever van een onderzoek door de Wageningen Universiteit naar “kindroutes” tussen school en huis. En we steunen een promotieonderzoek naar risicovol spel, aan de Universiteit voor Humanistiek. Met al dit onderzoek kunnen we nog gerichter aandacht vragen voor spelen en bewegen. We kijken uit naar de resultaten!

Meer weten over ons werk of lid worden? Kijk eens op www.spelenenbewegen.nl. Daar vindt u ook mijn mailadres; neem gerust persoonlijk contact met mij op. Het belang van spelen en bewegen raakt ons allen, dus laten we er samen werk van maken!