pilots

Pilot speeltoestellen voorlopig van de baan

Posted on Posted in Nieuws

Donderdag 29 september stuurde minister Schippers een brief aan de Tweede Kamer waarin zij meldt  niet over te gaan tot pilots speeltoestellen in openbare ruimte. Daarin valt het volgende te lezen: “Al met al is mij gebleken dat betrokken gemeenten wel willen dat het mogelijk gemaakt wordt dat bewoners speeltoestellen in de openbare ruimte mogen plaatsen, maar dat gemeenten de verantwoordelijkheid van toezicht niet op zich willen nemen. Om deze reden kan ik op dit moment niet overgaan tot een pilot waarin tijdelijk van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen kan worden afgeweken.”

Het bericht kwam redelijk onverwacht nadat het Regulier Overleg Warenwet (ROW) op 27 september was afgezegd omdat er nog geen bericht aan de Tweede Kamer was gestuurd. Het is ons nog niet bekend of het overleg maandag 3 oktober nu alsnog doorgaat. Wij houden u op de hoogte.