Enquête speel- en beweeginfrastructuur 2019 van start

Posted on Posted in Nieuws

Wij willen in beeld brengen hoe het met spelen en bewegen gaat bij gemeenten
Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom houden wij jaarlijks een enquête onder gemeentemedewerkers.

‘Wij’ zijn Branchevereniging Spelen en Bewegen,  in samenwerking met Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen
De branchevereniging heeft het initiatief genomen en zal de enquête versturen, mede namens Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen. De enquête is een vervolg op de enquête die zij de afgelopen twee jaar heeft gehouden.

Werkt u bij een gemeente en heeft u zicht op spelen en bewegen?
Dan kunt u ons helpen, door onze enquête in te vullen. Het gaat om 14 vragen, die u niet allemaal hoeft te beantwoorden. Het invullen van de enquête kost 5 à 10 minuten.

Wij vragen u mee te doen aan onze enquête!
U krijgt van ons de enquête, als u klikt op deze link: ENQUÊTE SPEEL- EN BEWEEG-INFRASTRUCTUUR.

Invullen kan tot en met 16 september
Wij hopen dat u meedoet. Alleen zo kunnen wij een beeld krijgen van de gemeentelijke inspanningen.

De enquête is anoniem
Als u een mail wilt ontvangen met een link naar de enquête en/of aan het eind van het jaar een mail over de resultaten, dan kunt u uw mailadres daarvoor doorgeven aan info@spelen.org. Dit staat los van de enquête; uw mailadres kan niet worden gekoppeld aan uw antwoorden. We delen uw mailadres niet met anderen en gebruiken het nergens anders voor.
U kunt hier meer uitgebreid over lezen in onze privacyverklaring op onze website: http://spelenenbewegen.nl/contact/privacyverklaring/.

 

UITKOMST 2018: DE TIJD VAN BEZUINIGEN OP SPELEN EN BEWEGEN LIJKT VOORBIJ

plaatjes infographic enquête Speel- en beweeginfrastructuur 2018

 

 

 

Gelijkblijvend budget
Gemeentes besteedden net zoveel geld aan speelplekken als het jaar daarvoor. Dat was een van de uitkomsten van de enquête van vorig jaar. 71,4% van de respondenten gaf aan dat het budget voor speel- en beweegruimte globaal gelijk bleef. Voorzitter Anne Koning van branchevereniging Spelen en Bewegen was blij met deze uitkomst: “De tijd van bezuinigen op spelen en bewegen lijkt voorbij.”

Kinderparticipatie
Uit de enquête bleek dat slechts 47% van de gemeenten kinderen en jongeren invloed geeft bij de inrichting van de openbare ruimte. Pauline van der Loo, van Jantje Beton: “Kinderen weten heel goed wat ze nodig hebben en denken ook graag mee met de gemeente. Dat ze buiten spel blijven bij ruim de helft van de gemeenten is een gemiste kans.”

Meer weten? U vindt alle resultaten van de enquête 2018 op de website van de Branchevereniging: 
http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/enquete-2018-speel-en-beweegruimte-gemeente/.

 

PUBLICATIE RESULTATEN 2019: VIA WEBSITE EN MEDIA
Logo 3 partijen enquête speel- en beweeginfrastructuur 2019

 

 

 

We verwachten de resultaten in december te presenteren
De resultaten van de enquête 2019 zullen we publiceren op onze website en bekend maken via de media. Daarbij werken we samen met Jantje Beton en met de redactie van platform BuitenSpelen. Zij hebben meegeholpen met het opstellen van de enquêtevragen en zullen ook helpen met het analyseren van de antwoorden.

Wilt u de resultaten per mail ontvangen? Of hebt u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@spelen.org.

Over de branchevereniging Spelen en Bewegen
De branchevereniging Spelen en Bewegen wil buiten spelen en bewegen bevorderen
De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger.

Gegevens
Branchevereniging Spelen en Bewegen
www.spelenenbewegen.nl
KvK-nummer 32092740
Secretariaat: 06 41 89 73 65 of info@spelen.org