HuismanHoveniers_DSC_0133-480x320

Woningbouwimpuls? Maak ruimte voor sport, spel en ontmoeting!

Posted on Posted in Nieuws

20 oktober 2020 – De branchevereniging Spelen & Bewegen roept op om bij de bouw van nieuwe woningen en wijken voldoende leef- en speelruimte voor kinderen te creëren. Laat de tweede ronde Woningbouwimpuls ook een impuls zijn voor jong en oud om te kunnen spelen, sporten en bewegen.

 Om dat te bewerkstelligen moeten gemeenten bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen meer aandacht hebben voor het spelende kind en tenminste 3% van de openbare ruimte van nieuwe woonwijken reserveren voor speel- en beweegvoorzieningen.

“Speelruimte en speelmogelijkheden in de openbare ruimte zijn een prima investering,” aldus Michiel van Campen, voorzitter van de branchevereniging Spelen & Bewegen. “Het is een investering in een gezonde samenleving en in leefbare wijken voor jong en oud. Het vergroot de kwaliteit van leven en daarmee de wijken en  draagt bij aan de doelstellingen van het Preventieakkoord, waarin is afgesproken dat we in 2040 een stuk gezonder leven.”

Gemeenten kunnen nieuwe projecten voor de Woningbouwimpuls indienen vanaf
26 oktober1. Voor deze tweede ronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De doelstelling van de impuls is om bij te dragen aan de bouw van ten minste 65.000 woningen. De woningen die een bijdrage krijgen uit de Woningbouwimpuls moeten er sneller komen en beter betaalbaar zijn. In september maakte verantwoordelijk minister Ollongren bekend dat voor de eerste ronde 290 miljoen euro is toegezegd voor 51.000 woningen2. In totaal heeft het kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld.

 

1 https://vng.nl/nieuws/aanvragen-tweede-tranche-woningbouwimpuls-vanaf-26-oktober

2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/ruim-51.000-woningen-erbij-dankzij-woningbouwimpuls

 

Foto: speelvoorziening met spelende kinderen.