Willem Butz pasfoto

We moeten verder kijken dan onze neus lang is!!

Posted on Posted in Nieuws

Het is bekend dat de huidige generatie kinderen vaker een bril moet. Dat komt door meer kijken naar schermpjes en minder buiten zijn. Eén op de drie kinderen met een sterke min-bril (min 6 en hoger) krijgt later oogproblemen, zoals maculadegeneratie. Het Oogfonds adviseert dat kinderen tot 20 jaar minimaal 2 uur per dag naar buiten gaan.

– Deze column van bestuurslid Willem Butz is geplaatst in nummer 1 (2020)  van het magazine BuitenSpelen. Er was toen nog geen sprake van de huidige corona-maatregelen, maar ook in deze tijd waarin we veel binnen zijn, blijft de inhoud van deze column overeind! –

Eigenlijk zijn er alleen maar goede redenen voor kinderen om buiten te spelen. Spelen, bewegen en buiten zijn, dat is essentieel voor kinderen om zich goed te ontwikkelen! Voor hun motoriek, de ontwikkeling van spiermassa, sterke botten en de rijping van hun hersenen. En voor hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het leren omgaan met risico’s.

Hoe vaak moet Eric Scherder ons nog voorspiegelen hoe belangrijk bewegen is voor onze hersenen? Het kan geen toeval zijn dat Joop Alberda in het AD van 13 januari alarm slaat over de motorische ontwikkeling. En dat scholen in het voortgezet onderwijs alarm slaan over het feit dat brugklassers met achterstand van het basisonderwijs komen (AD 14/01/2020). Natuurlijk speelt het lerarentekort een rol. Maar wij geven kinderen letterlijk en figuurlijk minder ruimte om te spelen dan vroeger. Kinderen spelen en bewegen te weinig! En de impact daarvan is veel groter.

In een interview stelt Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dat nieuwbouw voor ‘de gewone man’ niet is te betalen. Zijn voorstel is soberder bouwen. Hoes verwijst naar de oplopende stichtingskosten, doordat gemeenten en projectontwikkelaars allerlei faciliteiten in nieuwbouwwijken bedenken, zoals speeltoestellen, groen enzovoort. Hoe stelt Hoes zich de buitenruimte in zo ’n betaalbare nieuwbouwwijk dan voor, vraag ik mij af? Zonder groen en speelruimte of leefbaarheid?

Het idee om huizen betaalbaar te maken door de omgeving te versoberen met minder groen en minder speelruimte is kortzichtig. De kwaliteit van de buitenruimte bepaalt de leefbaarheid. En die begint bij de voordeur. Een buitenruimte waar je lekker kunt spelen, bewegen en een praatje maken, die draagt eraan bij dat mensen elkaar leren kennen.

Investeren in een groene, beweegvriendelijke openbare ruimte loont. Niemand zit te wachten op nieuwe ‘krachtwijken’. We willen wijken waar kinderen buiten kunnen spelen, zodat ze lichamelijk en geestelijk gezond kunnen opgroeien. Wijken met voldoende ruimte om te spelen. Een aantrekkelijke, kindvriendelijke buitenruimte.

In 2018 woonden er 2.400.000 kinderen onder de 13 jaar in Nederland. Zij zijn straks onze topsporters, wetenschappers, ondernemers, zorgverleners, overheid, onderwijzers en makelaars. Kinderen zijn de toekomst, dus wees niet kortzichtig: kijk verder dan je neus lang is en geef hun de ruimte!