Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

Speeltoestelleninspecteur is een vak!

Posted on Posted in Nieuws

Buiten spelen? Dat is leuk en dat is goed voor je. Tenminste, als de speeltoestellen waarop je speelt voldoende veilig zijn. Kinderen en ouders vragen zich dat misschien niet eens af. Want dat zijn ze, natuurlijk! Toch? Als het goed is wel. Maar dat gaat niet vanzelf. Speeltoestellen moeten zo ontworpen, gemaakt, geplaatst en onderhouden worden, dat de kans op ernstig, blijvend letsel minimaal is. Dus: een beenbreuk hoeft niet uitgesloten te worden. Bij spelen hoort ook dat je risico’s leert nemen.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 2 (2019)  van het magazine BuitenSpelen –

Eigenaren en beheerders van speelplaatsen moeten er voor zorgen dat de veiligheid in orde is. Dat moeten ze ook kunnen aantonen. Daarvoor schakelen zij doorgaans speeltoestelleninspecteurs in. Ze vertrouwen op het advies van die inspecteurs. En indirect doen de ouders en kinderen dat ook.

Als je speeltoestellen inspecteert, dan draag je een verantwoordelijkheid. Dat moet je alleen doen als je een echte professional bent. Als je weet waar je het over hebt en als je de risico’s goed weet te beoordelen. Maar gek genoeg mag iedereen die dat wil, zich speeltoestelleninspecteur noemen…! Hoe kan de eigenaar van een speelplek dan weten dat hij een goede inspecteur heeft ingeschakeld?

Om die reden heeft onze branchevereniging in 2011 aan de wieg gestaan van de Stichting Veilig Spelen, samen met het Keurmerkinstituut. De Stichting Veilig Spelen (SVS) wil dat speelplek-eigenaren professionals gebruiken bij het inspecteren van speeltoestellen. Dus moet je eerst  de kwaliteit van inspecteurs  toetsen. Dit doet de SVS door examens af te nemen. En vervolgens door inspecteurs met een SVS-diploma, op te nemen in een openbaar register.

Voor opdrachtgevers is het dankzij dat SVS-register herkenbaar wie het SVS-examen hebben gedaan en gehaald. Die inspecteurs kunnen zij met een gerust hart inschakelen voor hun inspecties.

SVS heeft de examens ontwikkeld en afgenomen. Dat is best lastig gebleken. Want: hoe toets je met een examen goed, wat mensen in de praktijk moeten doen? Er worden dan ook wel eens vragen bij gesteld, of dit niet beter en anders kan. Dat is de reden voor de SVS geweest om de examenvragen kritisch door te lichten. Daarnaast heeft de SVS  gevraagd hoe gemeenten, als opdrachtgevers, naar de SVS-inspecteurs kijken. Daarvoor heeft de SVS een enquête gehouden.

Ik kan met trots vertellen, dat de uitkomst van die enquête voor de SVS-inspecteurs positief is. De meerderheid van de respondenten vinden inzet van een gecertificeerde SVS-inspecteur belangrijk. 56% geeft aan voor de meeste inspectie-opdrachten een SVS-inspecteur in te zetten. Het merendeel geeft aan dat SVS bijdraagt aan het verhogen van de inspectiekwaliteit van speeltoestellen. En een groot gedeelte van de ondervraagde gemeentes heeft medewerkers in dienst die SVS- gecertificeerd zijn. Voor de SVS is dit een compliment; de stichting bewijst haar nut en de SVS-inspecteurs krijgen terecht waardering. Veiligheid is belangrijk en speeltoestelleninspecteur is een vak!

foto: Anne Koning, fotograaf: René Zoetemelk