buiten spelende kinderen - foto6 Van Ee Speeltoestellen

Presentatie door voorzitter branchevereniging Spelen en Bewegen op bijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat’, 16 november 2018 in Den Haag

Posted on Posted in Nieuws

Waarom is het zo belangrijk de straat kindvriendelijk in te richten?
Dat is de vraag waarop Anne Koning zal ingaan tijdens de netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat’. Deze is op vrijdagmiddag 16 november 2018 bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. MENSenSTRAAT organiseert de bijeenkomst, samen met het netwerk ChildFriendlyCities van de VNG. Anne Koning is een van de inleidende sprekers. Zij is voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.

Buiten kunnen spelen en zelfstandig op pad gaan is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
Daarvoor is het belangrijk dat er veilige en uitnodigende ruimte is voor kinderen om op straat te spelen, ook gewoon voor de deur. En ook dat er veilige routes zijn om onder meer naar speelplekken, naar school en weer naar huis te lopen of fietsen. Een kindvriendelijke straat is uitnodigend voor kinderen om actief en zelfstandig op pad te gaan.

Ontwerp een kindvriendelijke straatbuiten spelende kinderen -foto4 Van Ee Speeltoestellen
De openbare ruimte van de stad kan de gezonde ontwikkeling van kinderen stimuleren. Aan de andere kant houdt de verkeerswereld te vaak geen rekening met de speelse mobiliteit van kinderen. Hoe kunnen we handvatten geven aan de inzichten van experts in buiten spelen en bewegen? En hoe kunnen we die de verkeerswereld aanreiken? Hierover gaat vrijdagmiddag 16 november de analyse- en ontwerpbijeenkomst bij de VNG in Den Haag.

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij MENSenSTRAAT:
https://www.mensenstraat.nl/16-november-2018-netwerkbijeenkomst-de-kindvriendelijke-straat/.

De branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich ervoor in dat gemeenten de openbare ruimte kindvriendelijk inrichten. De leden van de branchevereniging zijn bedrijven die experts zijn op het terrein van (buiten) spelen; zij kunnen gemeenten helpen bij het ontwerp en/of de inrichting en het beheer en onderhoud van speelplekken en een kindvriendelijke openbare ruimte.

Foto’s: buiten spelende kinderen (leverancier: Van Ee Speeltoestellen).