Kirsten Goede van Goede Speelprojecten

Goede Speelprojecten: ‘Spelen, het zit in onze natuur’

Posted on Posted in Interview, Nieuws

Duurzaamheid en integratie als kernbegrippen bij werk aan speel-, sport- en ontmoetingsplekken
“Als kennisgestuurde onderneming zijn wij actief op het gebied van advies, ontwerp en realisatie van speel-, sport- en ontmoetingsplekken voor jong en ouder. Duurzaamheid en integratie zijn daarbij kernbegrippen.” Aan het woord is directeur/eigenaar Kirsten Goede, pionier op het gebied van ‘natuurlijk spelen’. Ruim 20 jaar geleden ervoer ze de speelplekken in haar woonplaats als saai en niet uitdagend genoeg. Inmiddels werkt ze vanuit Tilburg door heel Nederland en België.

Integratie begint in de eigen buurt
“Het integratiebeleid vanuit de overheid wil ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij elkaar. Dat iedereen kan meedoen, ongeacht herkomst, geloof of beperking. En, niet onbelangrijk, integratie begint in de eigen buurt. De wijk of buurt is een ruimte waar kinderen spelen, ontdekken en ontmoeten. Dit geldt voor iedere wijk, maar de vragen rond de sociaal-pedagogische kwaliteit of juist het ontbreken er van komen het meest pregnant aan de orde in wijken die onder druk staan”, aldus Kirsten.

Goede Speelprojecten taaltuin“Zo hebben wij in 2015 in de wijk Spangen in Rotterdam een ‘Taaltuin’ gerealiseerd”,
vertelt Kirsten. “Met daarin speelobjecten gericht op taalontwikkeling bij jonge kinderen. Circa 85% van de inwoners van Spangen heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Minder taalvaardige kinderen een steuntje in de rug geven, dat is het idee. Deze Taaltuin is er op gericht spelen met taal en leren te verbinden en biedt unieke kansen op ontmoeting. Hierdoor ontstaan vriendschapsnetwerken die bijdragen aan het maatschappelijk succes en integratie van kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond.” Daarnaast ziet Kirsten ook een andere vorm van uitsluiting: valide mensen die er blijkbaar niet of onvoldoende in slagen ‘gewoon’ om te gaan met mensen met een beperking. Omdat inclusive-play uitgaat van een compleet mensbeeld, staat bij elk ontwerp van Goede Speelprojecten toegankelijkheid en samen-spelen voorop, met of zonder beperkingen.

“Duurzaamheid vinden we belangrijk en daarom werken we nauw samen met NL-Greenlabel”,
vervolgt Kirsten. “De inrichting van ons (stedelijk) landschap bepaalt of we water kunnen bunkeren, hoe de temperatuur reageert en hoe gevoelig het is voor weers-extremen. Juist veel groen in druk bevolkte gebieden helpt voor betere leefomstandigheden, zowel wat betreft lichamelijk als geestelijk welzijn. Het daadwerkelijk realiseren van een duurzame samenleving is pas net begonnen en daarom een buitengewone opdracht voor de generatie die nu haar verantwoordelijkheid neemt.” Kirsten’s motto: ‘het wordt tijd dat we groen niet als decoratie zien maar als basis voor een beter leven op het gebied van gezondheid en sociale cohesie’. Als enige leverancier van speeltoestellen beschikt Goede Speelprojecten over zogeheten duurzaamheidspaspoorten Buitenruimte van Nl-Greenlabel. “En daar zijn wij erg trots op”, aldus Kirsten.

Proactief en creatief zijn als Branchevereniging Spelen en Bewegen
“Het belang van het spelende kind hoog op de agenda krijgen, dat is voor mij de belangrijkste reden om lid van de Branchevereniging te zijn. Een goede gesprekspartner naar de overheid toe, als het gaat om de vragen over PAK’s of met betrekking tot particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte, enzovoort.” Anderzijds verdient een meer proactieve, creatieve houding nog wel wat meer aandacht, vindt Kirsten. Ze neemt daarop zelf een voorschot: “Laten we als brancheclub eens zorgen voor een uitdagende, nieuwe speelplek op Sint Maarten. Handen ineen, ik stel alvast een machtig mooie schommel beschikbaar. We betrekken de Koninklijke Marine voor het vervoer en gaan er samen voor.”