Foto Michiel van Campen

Den Haag, werk aan preventie en vergeet daarbij de ruimte voor buiten spelen niet!

Posted on Posted in Interview, Nieuws

Juni 2021. De Tweede Kamerverkiezingen liggen alweer 3 maanden achter ons. Politiek Den Haag houdt zich bezig met de nasleep van de toeslagenaffaire en tracht een nieuw kabinet te formeren. En natuurlijk blijft corona een belangrijk politiek onderwerp. Langzaamaan komt er weer wat lucht in de samenleving. Het vaccinatieprogramma komt op stoom en gelukkig lijkt er een dalende trend zichtbaar in de ziekenhuisopnames.

– Deze column van voorzitter Michiel van Campen is geplaatst in nummer 2 (2021)  van het magazine BuitenSpelen –

De vraag die nu natuurlijk gaat spelen is deze: wat zullen op de lange termijn de effecten zijn van de coronapandemie? Kinderen hebben meer dan een jaar een alternatief schoolprogramma gevolgd, veelal vanuit huis. Thuiswerken is meer norm dan uitzondering geworden. En wat de economische gevolgen op de lange termijn zullen zijn, dat blijft speculeren.

Dit is wel helder: de coronacrisis heeft op de lange termijn voor serieuze gezondheidsvraagstukken gezorgd. Op het jaarcongres van NOC-NSF eind mei werd al gewaarschuwd dat de coronapandemie heeft gezorgd voor bewegingsarmoede. En dat die bewegingsarmoede leidt tot een volgende pandemie: een pandemie van obesitas, hoge bloeddruk en suikerziekte. En dit geldt helaas niet alleen voor volwassenen, maar net zozeer voor kinderen. Want ook die zijn veel meer binnenshuis geweest dan wenselijk is.

Het huidige, demissionaire kabinet had preventie van gezondheidsproblemen zeer hoog op de politieke agenda staan. Dit heeft geleid tot het Preventieakkoord dat in 2019 werd afgesloten, ter voorkoming van alcoholgebruik, ter voorkoming van roken en ter voorkoming van overgewicht (obesitas). Dit landelijke preventieakkoord heeft inmiddels geleid tot lokale preventieakkoorden in diverse gemeenten, waaronder Arnhem, Nijmegen en Rotterdam. In al die gemeenten zetten de overheden en andere maatschappelijke instanties zich in om de gemeente gezonder te maken, waarbij gelukkig niet alleen aandacht is voor ouderen maar ook voor jongeren.

Een aspect dat hierbij nog onderbelicht is, is het belang van voldoende en inclusieve speelomgevingen voor de jongste jeugd. Overgewicht is helaas niet alleen een probleem voor ouderen, maar ook in toenemende mate een probleem voor kinderen. Naast het belang van gezonde voeding is ook het aanbieden van voldoende bewegingsmogelijkheden hierbij cruciaal. Voor alle kinderen, ongeacht hun eventuele beperkingen. En dit begint al bij de jongste jeugd in de directe leefomgeving en op school: op de speelplekken in hun buurt en op het schoolplein!

Bij deze doe ik daarom een oproep aan politiek Den Haag: besteed ook in het nieuwe coalitieakkoord ruim aandacht aan het belang van preventie. Dan kan dit na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ook op lokaal niveau verstevigd worden. En vergeet daarbij de ruimte om buiten te spelen niet; buiten spelen is bewegen, en jong geleerd is oud gedaan!