voorzitter BS&B Michiel van Campen en JOGG-directeur Marjon Bachra

Branchevereniging Spelen & Bewegen en JOGG slaan handen ineen voor betere buitenspeelmogelijkheden

Posted on Posted in Nieuws

Leidschendam-Voorburg – Op de Nationale Buitenspeeldag beklonken Michiel van Campen (voorzitter BS&B) en Marjon Bachra (directeur JOGG) hun toekomstige samenwerking. Branchevereniging Spelen & Bewegen (BS&B) sluit zich als landelijk kennispartner aan bij JOGG. Gezamenlijk gaan zij zich inzetten voor betere buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Buitenspelen is leuk, leerzaam en gezond, maar kinderen spelen minder regelmatig buiten dan vroeger. Het totaal aantal kinderen dat iedere dag buiten speelt is gedaald van 20% naar 14% [1]. In tijden van corona speelden nog eens een derde van de kinderen minder buiten dan normaal [2]. Kinderen mochten in verband met besmettingsgevaar niet altijd naar buiten van hun ouders. Kinderen zelf geven aan dat ze druk zijn met andere zaken zoals school, maar óók dat veel speelplekken saai zijn [1]. JOGG en de branchevereniging Spelen & Bewegen zijn voornemens te zorgen voor meer uitdagende speelplekken.

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd
JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. “Wij werken aan een Nederland waarin ieder kind kan opgroeien in een fijne buurt waarin goed over de inrichting is nagedacht. Waar inwoners, professionals en bedrijven er samen voor zorgen dat kinderen zorgeloos en veilig kunnen spelen. Een buurt die uitnodigt om meer samen, buiten (in het groen) te bewegen” vertelt Marjon Bachra (directeur JOGG).

Michiel van Campen vult aan: “De weg naar een gezondere samenleving begint bij het prikkelen van kinderen om buiten te spelen. De leden van onze branchevereniging zorgen voor goede buitenspeelvoorzieningen. Als branchevereniging vragen we aandacht voor het belang van spelen, speelruimte en uitdagende speelplekken. Door te spelen ontwikkelen kinderen hun motorische en sociale vaardigheden. Daarnaast is het hartstikke gezond. Spelen is echt onmisbaar voor kinderen.”

Ruimte voor buiten spelen
Tijdens de Nationale Buitenspeeldag in JOGG-gemeenten Leidschendam-Voorburg beklonken JOGG en BS&B hun samenwerking. Gezamenlijk gaan zij zich inzetten om in Nederland meer ruimte voor buiten spelen en bewegen te creëren.

Leidschendam-Voorburg geeft het goede voorbeeld
De handeling vond plaats bij de nieuwe en uitdagende speeltuin aan het Curboloplein in Leidschendam-Voorburg. Wethouder Nadine Stemerdink van sport: “Het Corbulopark is een plek waar sporten en spelen hand in hand gaan. Kinderen en volwassenen kunnen hier samen bewegen en plezier maken. Ook de komende jaren blijven we ons als gemeente inzetten voor uitdagende en veilige speel- en sportfaciliteiten voor jong en oud.”
“Gemeenten zouden aandacht voor spelen, net als de gemeente Leidschendam-Voorburg, als één van de speerpunten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen voor de komende jaren op moeten nemen. Zo is het over een paar jaar elke dag buitenspeeldag” aldus Marjon Bachra.

Samenspeelakkoord
De samenwerking staat niet op zichzelf. JOGG en de brancheverenging Spelen & Bewegen maken zich als ondertekenaar van het Samenspeelakkoord al langere periode sterk voor meer samenspeelplekken.

Ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord zetten zich in voor de volgende drie ambities:

  • Een inclusieve speelcultuur
  • Meer samenspeelplekken
  • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

Uitnodigingen aan wethouders
Verscheidene leden van de branchevereniging nodigen naar aanleiding van Buitenspeeldag hun plaatselijke wethouder uit voor een bedrijfsbezoek. Zij willen graag laten zien wat zij doen om buitenspelen mogelijk te maken. En het is een mooie gelegenheid om de wethouders te laten weten hoe belangrijk het is dat hun gemeenten ruimte maken voor kinderen om te spelen.

De start van de samenwerking tussen Spelen & Bewegen en JOGG staat op video:
die kun je hier bekijken.

 

[1] Jantje Beton (2018)
[2] Mulier Instituut (2020)

 

Over de Branchevereniging Spelen en Bewegen
De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich samen met haar leden in om spelen en bewegen te bevorderen. De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. De branchevereniging staat voor de uitdaging om helder te maken dat er meer ruimte moet komen voor kinderen om te spelen. Spelen is groeien!

Over JOGG
JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een landelijk werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak.

Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, verbinding preventie en zorg, monitoring & evaluatie en communicatie.

JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas.

Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.