Branchevereniging Spelen & Bewegen
  • Home
  • Kennisbank
  • Onderzoek
  • Speelruimtebeleid: Een onderzoek naar de ervaringen van gemeenten – samenvatting, WUR, Anders buiten spelen (2018)

Speelruimtebeleid: Een onderzoek naar de ervaringen van gemeenten – samenvatting, WUR, Anders buiten spelen (2018)

Speelruimtebeleid: Een onderzoek naar de
ervaringen van gemeenten bij verschillende vormen
van speelruimtebeleid.

Samenvatting studentenopdracht voor capita selecta
landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning door Chantall Henneke &
Geertje Maagdenberg (Januari 2018)

Alle gemeenten die deel namen aan het onderzoek hadden een gemeentelijk speelruimtebeleid.
Het spelen van kinderen zo goed mogelijk faciliteren is het doel van gemeentelijke speelruimtebeleid.

Echter, ze verschillen in hoe dit beleid tot stand is bekomen:
met of zonder hulp van een ingenieursbureau en de mate van participatie. En ook zijn er verschillen in hoe het beleid wordt vormgeven: meer leidend of participatief, de ruimtelijke norm die is toepast, wel of geen gebruik van schoolpleinen en de mate van contact met beleids- en uitvoeringsdienst.

Verder bleek dat in alle gemeenten kindlinten geen belangrijke rol hadden in het beleid.
Kindlinten zijn fysieke elementen zoals gekleurde stoeptegels of oversteekmarkeringen die
routes vormen tussen voor kinderen belangrijke plaatsten, zoals school en speeltuin. Eigenaarschap werd door de beleidsmakers genoemd als een belangrijk aspect voor KindLinten. Dit zijn de voornaamste uitkomsten van interviews bij 5 gemeenten naar gemeentelijk speelbeleid.

U kunt de samenvatting hier downloaden: Wetenschapswinkel – samenvatting Speelruimtebeleid_def