Branchevereniging Spelen & Bewegen

Rapport ‘Sport en bewegen in tijden van covid-19’

In de eerste weken na het ingaan van de coronamaatregelen zijn minder volwassenen gaan sporten/bewegen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder 1.000 volwassen Nederlanders om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport in kaart te brengen. Het onderzoek heeft van 7-10 april plaatsgevonden.

Het onderzoeksrapport vindt u hier: Rapport Sport en bewegen in tijden van covid 19.

Waar in een ‘normale’ lente 13 procent helemaal niet sport, is dat tijdens de intelligente lockdown 18 procent. Per saldo is de helft evenveel uren blijven sporten/bewegen (49%), 38 procent minder en 13 procent meer. De teruggang is vooral zichtbaar voor wandelen en fietsen naar het werk en sporten bij een sportclub. Veel andere zaken worden wat minder beoefend, zoals fitness, hardlopen en wielrennen. Individuele fitness staat slechts in beperkte mate onder druk. Een deel vond namelijk al thuis plaats en vanwege de coronamaatregelen zijn meer mensen dit thuis gaan beoefenen. De deelname aan recreatief wandelen/fietsen is vergelijkbaar met een ‘normale’ lente. Twee vijfde koos voor een andere sport en/of beweegactiviteiten (39%).

Andere relevante uitkomsten zijn:

  • Van de Nederlandse volwassenen vindt driekwart het belangrijk om te blijven sport en bewegen zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn (74%). De meest genoemde reden is het behoud van de conditie.
  • Meer mensen sporten alleen (61% nu vs 46% in een normale lente). De verenigingssporters missen het contact met medesporters en het sportplezier het meest.
  • Voor een derde van de mensen met een abonnement (fitnesscentrum/zwembad; 36%) is de financiële bijdrage gestopt. Van de leden van de sportverenigingen is van 14 procent de contributie gestopt. De helft van de leden heeft begrip voor de situatie van de club en hoeft geen geld retour. Voor mensen met een abonnement is dat 14 procent.
  • In de twee en een halve week vanaf half maart heeft 7 procent uitgaven voor sport gedaan vooral voor gewichten, hometrainers, yogamatjes en hardloopschoenen.
  • Een derde van de volwassenen vindt het vervelend dat zij via de media niet of nauwelijks meer naar actuele (top)sportwedstrijden kan kijken (34%). De helft maakt het niet uit en 15 procent vindt minder sport op televisie wel prettig. De Olympische Spelen (42%), het EK voetbal (34%) de Nederlandse voetbalcompetitie (32%) worden het meest gemist.

Zie https://www.mulierinstituut.nl/actueel/volwassenen-sporten-en-bewegen-minder-vanwege-de-coronamaatregelen/