Branchevereniging Spelen & Bewegen

Persoonlijke kenmerken en gezinskenmerken belangrijk voor sportdeelname

Dit blijkt uit de publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP): Kansen op sportieve groei?
Een verklarend model sportdeelname en sportverband

Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet en de andere helft niet of incidenteel. Kenmerken als leefbaarheid van de wijk, aanwezigheid van sportaccommodaties of aspecten van gemeentelijk sportbeleid nemen een kleiner aandeel in in de verklaring of mensen wel of niet sporten.

Jongeren uit wijken met slechtere leefbaarheid sporten vaker in informeel verband (zoals op straat), terwijl jongeren uit wijken met een gemiddelde of betere leefbaarheid vaker lid zijn van een vereniging. De eerste groep jongeren rapporteert ook vaker een slechtere gezondheid en heeft vaker lager opgeleide en niet-sportende ouders.

Uit het onderzoek blijkt dat de kans dat jongeren aan sport doen toeneemt als ze een goede gezondheid hebben, als hun ouders aan sport doen en wanneer ze het competitieve aspect van sport belangrijk vinden. Dit laatste is ook sterk gerelateerd aan sporten in verenigingsverband.

Volg deze link voor het artikel van het SCP: Bericht SCP

Download hier het rapport: Kansen op sportieve groei