Branchevereniging Spelen & Bewegen

Ouders over buitenspelen in tijden van corona, factsheet 2020/7

Het Mulier Instituut heeft een factsheet uitgebracht: Ouders over buitenspelen in tijden van corona, die hier te vinden is: Infographic ouders over spelen in tijden van corona 2.0

Het Mulier Instituut schrijft:
(zie https://www.mulierinstituut.nl/actueel/de-meeste-ouders-laten-hun-kind-buitenspelen-in-tijden-van-corona/)

91 procent van de ouders geeft aan dat hun kind, ondanks de coronamaatregelen, mag buitenspelen. Nagenoeg alle ouders hebben wel regels gesteld voor het buitenspelen. Met name voldoende afstand houden tot andere kinderen (52%) en alleen dicht bij huis spelen (45%) zijn veelgenoemde regels.

Dit blijkt uit een verkenning naar buitenspelen in tijden van coronamaatregelen van het Mulier Instituut. In de periode van 25 maart tot en met 8 april hebben 1.347 ouders van kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar een online vragenlijst ingevuld. In deze gehele periode mochten kinderen vanwege de coronamaatregelen niet naar school en geen georganiseerde activiteiten, zoals sport, uitoefenen. Een uitgebreider onderzoek over sport- en beweeggedrag van kinderen wordt op dit moment via een panel van het Nationaal Sportonderzoek uitgevoerd.

Andere uitkomsten:

  • Ouders die hun kind laten buitenspelen baseren deze keuze zowel op hun eigen gevoel (65%) als het advies van het RIVM (64%).
  • Van de kinderen die buitenspelen, speelt 42 procent meer buiten dan in de periode voorafgaand aan de coronamaatregelen.
  • De verschillen in buitenspelen zijn vergroot. Kinderen die nu buiten mogen spelen, speelden in de week voorafgaand aan de coronamaatregelen gemiddeld meer buiten (8,5 uur per week) dan kinderen die nu niet mogen buitenspelen (gemiddeld 6,3 uur per week).