Branchevereniging Spelen & Bewegen

Onderzoek Anders buiten spelen – WUR (2017-2018)

De Branchevereniging Spelen & Bewegen heeft de Wetenschapswinkel gevraagd na te gaan wat kinderen en jongeren stimuleert of hindert om buiten te spelen en of ‘beweegroutes’ bevorderend werken.

Dit heeft geleid tot het project Anders buiten spelen: https://www.wur.nl/nl/project/Anders-buiten-spelen.htm, dat is uitgevoerd tussen 1 maart 2017 en 31 december 2018 :

Project

Anders buiten spelen

Buiten spelen en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar de mogelijkheden daartoe staan onder druk en veiligheid is een punt van aandacht. De Brancheorganisatie Spelen en Bewegen heeft de Wetenschapswinkel gevraagd na te gaan wat kinderen en jongeren stimuleert of hindert om buiten te spelen en of ‘beweegroutes’ bevorderend werken.

Buiten spelen en bewegen is belangrijk voor de fysieke, sociale en geestelijke gezondheid van kinderen. Maar de ‘ruimte’ ervoor staat onder druk. De fysieke omgeving speelt daarbij een rol, de veiligheid en bereikbaarheid van speelplaatsen, maar ook sociaal culturele factoren. Die bepalen bijvoorbeeld op welke leeftijd ouders kinderen toestaan om zelfstandig buiten te spelen en te bewegen.

Beweegroutes zijn er in soorten en maten zoals het kindlint, looplint, kinderpad, loop- en speel routes. Ze hebben als gemeenschappelijke deler dat ze oversteekplekken en/of speelelementen bieden langs een route. De opdrachtgever wil spelen en bewegen in de buitenruimte door kinderen en jongeren vergroten door het ontwikkelen van buiten speel- en beweegplekken en mogelijk ook routes die bijdragen aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid evenals een goede sociale interactie in de wijk.

Het project

De Wetenschapswinkel heeft dit vertaald in termen van onderzoeksdoelstellingen. Het doel is meer inzicht te verkrijgen in:

  1. wat kinderen en jongeren stimuleert en hindert om buiten te spelen en te bewegen
  2. in hoeverre speel- en beweegroutes hierbij mogelijkheden en oplossingen bieden en welke voordelen routes nog meer kunnen bieden in termen van sociale interactie
  3. hoe gemeentelijke besluitvorming en uitvoer gerealiseerd kan worden.