Branchevereniging Spelen & Bewegen

Motie wettelijke verankering buitenspelen en buitenspeelruimte (8 juli 2021)

Op 8 juli is de volgende motie aangenomen met 96 stemmen vóór:

Motie van de leden Van Nispen en Westerveld over een wettelijke verankering van buitenspelen en buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de (lagere) overheid

Indieners:
Indiener: Michiel van Nispen, Kamerlid Socialistische Partij
Medeindiener: Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks

8 juli 2021
30234-269
Motie

Een onderzoek naar de mogelijkheid speelmogelijkheden wettelijk te verankeren. Hiermee krijgt spelen meer en meer een plek in het toekomst sport/beweegbeleid. En wordt de expliciete link met gezondheid gelegd:

motie wettelijke verankering_van_buitenspelen_en_buitenspeelruimte_als_verantwoordelijkheid_van_de_(lagere)_overheid_ (1)

Stemming:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13334&did=2021D28448