Branchevereniging Spelen & Bewegen

MKBA werkwijzer natuur

Dit rapport van Arcadis en CE Delft is gemaakt in opdracht van de minister EZ/LNV en opgeleverd in oktober 2018.

De ‘werkwijzer’ geeft aanbevelingen hoe de welvaartseffecten van veranderingen in de natuur in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) kunnen worden meegenomen. Een MKBA geeft een overzicht van de kosten en baten van een maatregel voor de (Nederlandse) maatschappij, d.w.z. de welvaartseffecten van deze maatregel.

Effecten op natuur en welvaart

Het bepalen van de welvaartseffecten van veranderingen in natuur is voor vele MKBA’s van belang. Dit betreft niet alleen MKBA’s van maatregelen voor natuurbeleid, maar ook voor andere beleidsdoelen. Voorbeelden van maatregelen voor natuurbeleid zijn de aanleg van groene daken voor minder hittestress en betere waterafvoer in steden en subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Het gaat ook over negatieve effecten op natuur. Zo kan aanleg van een weg ten koste gaan van een bos, kan gebruik van grondwater voor irrigatie in de landbouw leiden tot uitdroging van een bos en het veen en zorgde de Afsluitdijk ervoor dat vis niet meer van de Noordzee naar het IJsselmeer kan zwemmen.

mkba-werkwijzer-natuur