Branchevereniging Spelen & Bewegen

Manifest Preventie 2022 – met expliciet aandacht voor buitenspelen en bewegen

Namens de branchevereniging Spelen & Bewegen heeft voorzitter Michiel van Campen het Manifest Preventie 2022 ondertekend, dat op 7 juli 2022 is aangeboden aan staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier de tekst: Manifest Preventie 2022

Het manifest is een oproep van een groot aantal partijen tot verbreding en verdieping van het huidige preventieakkoord. Preventiebeleid kan alleen blijvend succes boeken als het onderdeel is van een groter, individu-overstijgend en samenhangend geheel, dat zich ver buiten de gezondheidszorg uitstrekt over diverse aangrenzende terreinen van overheidsbeleid. Het manifest noemt expliciet de samenhang met kinderopvang en onderwijs (“tijdens de eerste duizend dagen van het leven is preventie op zijn effectiefst”) en met woningbouw en ruimtelijk beleid (“het bevorderen van een  leefomgeving die uitnodigt tot buitenspelen, sporten en bewegen”).

Het Manifest Preventie 2022  is opgesteld naar aanleiding van een reis naar Kopenhagen met een landelijke Preventiewerkgroep in juni 2022, waaraan Michiel van Campen heeft deelgenomen vanuit branchevereniging Spelen & Bewegen.